-Den största anledningen är troligtvis den nödvändiga avgiftshöjning som genomfördes förra året, säger LRF Dalarnas ordförande Martin Moraeus.

Räknat från sista december 2014 till sista december 2015 miste Dalarna 770 medlemmar. Men anledningen till att något fler än räknat valde att lämna har en trolig förklaring, menar Martin Moraeus.

- Det kom lite olyckligt eftersom det var samtidigt som mjölkrisen och osäkerheternas kring EU-stödet. Men Dalarna är ändå bland de län som tappat minst andel medlemmar.

Fokusen framöver

Men på LRF Dalarna så blickar man, trots siffrorna, framåt och fortsätter att arbeta för att få en bättre kommunikation med medlemmarna i länet. På LRF i Dalarna tror man också att den huvudsakliga orsaken till att man är medlem är att man från organisationen gör ett bra jobb som skapar nytta.

- Genom att bättre kommunicera de framgångar som vi faktiskt har haft, hoppas vi kunna locka tillbaka de som lämnat. Ett exempel är bland annat vattendirektivet, där vårt gemensamma framgångsrika arbete säkert kommer betala medlemsavgiften flera gånger om.

Måste lyfta fler frågor

Martin Moraeus menar också att man inom LRF måste vara med och lyfta fler frågor.

-Jag ser också att vi har en stor potential att bredda vår medlemsbas i alla de privata skogsägare som finns i länet.

En av anledningarna till att så många hoppat av är också att många av medlemmarna ifrågasatt LRF Riks och hur man arbetar där. Från Dalarnas sida har man därför stora förhoppningar på den nya kommunikationsstrategin och att den ska se till att man på ett bättre sätt når ut med information om allt fantastiskt arbete som görs.

- Det är medlemmarna som ger organisationen legitimitet. Tappar vi medlemmar så tappar vi också möjlighet att påverka politiken i en gynnsam riktning.