1984 tog Birgitt Broström över ordförandeklubban och kunde i årsrapporten från det året läsa att prisförhandlingarna givit  plus 6 öre litern för mjölken. Birgitt noterade också hur ”Omställning 90” startade 1987, då överproduktionen i det reglerade lantbruket skulle bort. Sveriges inträde i EU 1995 innebar också en helt annan jordbrukspolitik med mycket mer administration.

Hon berättade om hur lokalavdelningen i Grytnäs under åren tagit initiativ till bioenergisatsningar med biovärme i Karlbo, om förstudier som gjorts om biogas och om de stora förändringar som skett, såväl inom mejeri som inom slakterikooperationen.

- Mycket har förändrats men en del frågor har hängt med hela tiden, konstaterade Birgitt Broström. 

Ett exempel på det handlar bland anant om frågor som rör rovdjur, liksom betydelsen och värdet av LRF som kontaktnät och opinionsbildare.

Under medlemskvällen kompletterade Stefan Sten med bilder från Grytnäsbygden med ett 100-årigt perspektiv.