Ordföranden, Martin Moraeus, inledde stämman med ett berörande tal som präglades av oron i världen. Bombdådet som skakat Bryssel, kriget i Syrien och de människor som tvingats till flykt, om oro på finansmarknaden och på den politiska arenan.

- Vi får inte blunda för de hot som finns i vår omvärld eller vårt eget samhälle, men vi får inte gripas av panik. Vi har alla ett ansvar att vårda de relationer som gör vårt land starkt. Relationerna inom familjerna, relationer med vänner och de som inte tycker som vi. Relationer med grannar och kollegor, sa han i sitt tal.

Talet handlade även om oron som präglat de gröna näringarna. Bland annat konsekvenserna av LFA-kartans osynliga gränser mellan regionerna och mjölkprisets fall som blivit ett samtalsämne över hela landet.

Han berättade om Sorunda Grönsakshandel och att man där menar att det finns en mycket stor efterfrågan på produkter från Dalarnas lantbrukare.

- Det finns en marknad och det finns en distributör. Det finns en framtid för lantbruket i Dalarna. Framtiden är ljus om vi tillsammans väljer att göra den ljus, sa han. 

Helena Jonsson på scenen i Falun

Helena Jonsson höll stämmotal

Inbjuden stämmotalare, Helena Jonsson, riksförbundsordförande för LRF,  inledde också talet med händelsen som skakat Bryssel.

- Jag är glad över att vara i Falun och inte på plats i Bryssel, sa hon och lät tagen.

Helena Jonasson pratade också om Gud och syftade på globalisering, urbanisering och digitalisering.

- I den globaliserade världen där vi lever, som går snabbare och snabbare, måste vi börja med att reda ut vad vi är, sa hon.

Hon pratade också om ett värdefullt kapital som hon valde att kalla, naturkapitalet.

- Naturkapitalet är en viktig tillgång. Googlar man på ordet naturkapital så kan man läsa på Wikipedia att: ”Naturkapital är det samlingsnamn på de oumbärliga tjänster och resurser som människor förlitar sig på för sin överlevnad och för att upprätthålla ekonomisk aktivitet.”

Garpenber och Gagnefs lokalavdelning var laddade.

Debatter och omval

Under stämman behandlades 14 motioner som bland annat handlade om barns säkerhet på gårdar, EU-stöd och Lantmäteriets långa handläggningstider och monopolställning.

Några av dem skapade diskussion, det fanns bland annat olika åsikter kring motionen från Lima-Malung om bildandet av nyckelbiotoper. Diskussion blev det även kring Älvdalens motion som handlade om kompensationsstöd och nationellt stöd.

- Var gränserna går är väl inte det viktigaste, det viktiga är hur man tillämpar reglerna, sa Christer Sandberg, ordförende i Stora Tuna lokalavdelning.

Helena Jonsson i samtal med Michael Zakrisson, ordförande i Husby lokalavdelning.

Sex motioner vidare

Totalt gick sex motioner vidare till riksförbundsstämman.

Motion tre: Rättshjälp i förvaltningsärenden, Orsa lokalavdelning.

Motion fyra: Samrådsförfarande vid bildandet av nyckelbiotoper, Lima-Malung lokalavdelning.

Motion fem och sex: Lantmäteriets handläggningstider, Säter- och Dala-Järnas lokalavdelning.

Motion sju och åtta: Kartan för kompensationsstöd och nationellt stöd, Älvdalens lokalavdelning.

Motion nio och tio: Barns säkerhet på gårdar, Folkärna- och Älvdalens lokalavdelning

Motion 14: Konsultkostnader, Wessmanbygdens lokalavdelning.

Under stämman fick Martin Moraeus fortsatt förtroende som ordförande. Jan Tholerus, Malin Pettersson Lindgren och Anna Ozén valdes om i styrelsen.

SVT Dalarna var på plats för att beva stämman.

Utmärkelser på stämman

LRF Silvernål delades ut av Helena Jonsson till Jan Forssell, Per-Arne Pettersson, Inger Bengtsson, Hans Andersson och Gunnar Eriksson. Per-Arne Pettersson var inte närvarande men kommer få sin Silvernål vid ett annat tillfälle.

LRF Dalarna nominerar i år Barkenbygden till Årets Lokalavdelning. Malin Sundin, från Orsa, fick utmärkelsen Ung Växtkraft  som delades ut av Jan Linderoth, från Dalarnas Försäkringsbolag.