Satsningen, Tillväxt nötkött, gjordes av LRF Kött tillsammans med Sveriges Nötköttsproducenter, Mc Donalds Gård och Djurhälsa. Totalt genomfördes drygt 60 utbildningsträffar, inom fyra ämnesområden, på 19 platser i landet.

— Att träffa andra producenter då man kan diskutera och byta erfarenheter upplevs väldigt värdefullt och som många vill ha fler tillfällen till, berättar Leif Hedlund, ordförande Gävle Dala Nötköttsproducenter, till Tidningen Nötkött.

Totalt gick 1076 personer på någon träff 2015, något som visar på ett mycket stort intresse och efterfrågan av utbildning och mötesplatser.

Samarbetsavtalet mellan Sveriges Nötköttsproducenter, Mc Donalds och Gård och Djurhälsa, som tecknades 2012, har varit givande för alla parter med syfte att öka attraktionskraften för svenskt lantbruk. Men tanken har även varit att förbättra konkurrenskraften för svenska nötköttsproducenter och därmed stimulera tillväxten av svensk nötköttsproduktion, skriver tidningen.