Fem medlemmar, Gunnar Eriksson, Inger Bengtsson, Hans Andersson, Per-Arne Pettersson och Jan Forssell, hedrades med Silvernålen under stämman. Per-Arne Pettersson var ej på plats under stämman och kommer få sin nål vid ett annat tillfälle.

Silvernålen tilldelas förtjänta LRF:are som en belöning för mångårigt arbete i lokalavdelningen eller på regionnivå och som därigenom gagnat lantbrukarnas föreningsrörelse och lantbruk.

Från vänster: Annelie Andersson, Ing-Mari Persson, Maja Eriksdotter, Jan Gustafsson och Karin Eggen.

LRF Dalarna nominerar i år Barkenbygdens LRF-avdelning till Årets Lokalavdelning.

Malin Sundin, från Orsa, fick utmärkelsen Ung Växtkraft  som delades ut av Jan Linderoth.