Pirjo Gustafsson, företagsutvecklare på LRF-kontoret i Sandviken, är ansavarig för projektet i Dalarna och Gävleborg. Vilka förhoppningar har man inom LRF?

- Vi hoppas att en överprövning innebär rättvisare krav och förväntningar på lantbruket. LRF vill också se en bättre dialog mellan politiker och de som bor på landsbygden.

Vilka frågor får du främst från våra medlemmar när det kommer till vattendirektivet?

- Det handlar om frågor som rör de nya bestämmelserna om enskilda avlopp, kostnader för den enskilde och olika fysiska hinder. Man är även oroad  för processen att söka tillstånd för till exempel småskalig vattenkraft och gamla dammar och kvarnar.

Hur jobbar LRF regionalt för att komma framåt i processen?

- Vi lyfter frågeställningar i olika sammanhang med myndigheter och politiker både på riks- och regional nivå. I den mån vi kan så deltar vi i debatter och möten lokalt som medlemmar har uppmärksammat oss på.