Dan Westerberg är författare till boken,  ”När andra vill ta över din mark”, som är kurslitterartur. Till kvällen hade också andra medlemmar än de som gått studiecirkeln bjudits in och lokalen var fullsatt.

Cirkelledaren Hans-Erik Mattson hade samlat frågor från cirkelträffarna som Dan sakkunnigt besvarade och kommenterade. Det handlade om el- och avloppsledningar, allemansrätt och ”grannelagsrätt”, dvs nyttjanderätter , servitut och samverkan mellan grannar.

Hans-Erik rekommenderar varmt fler att genomföra studiecirkeln. Tveka inte att ta kontakt med Studieförbundet Vuxenskolan.