Det var i förra veckan, den 6 maj, som ATL skev om LRF:s VD, Anders Källströms höjda ersättning.

Enligt ATL hade Källströms lön höjdes med 62 000 kronor till 2 596 000. Det skriver ATL.nu.

Men ersättningen till styrelsen i Lantbrukarnas Riksförbund, , som bestäms av riksförbundsstämman, har inte förändrats sedan 2011. Inte heller VDs avtal har omförhandlats eller förändrats.

2011 togs ett beslut av stämmans ledamöter att styrelsens fasta ersättningar ska följa prisbasbeloppen.

- Det har inte skett några arvodesförändringar för styrelsens ledamöter de senaste åren. Det är stämman som bestämmer vilken ersättning styrelsen ska ha. Beslutet 2011 att de fasta arvodena ska följa basprisbeloppen ligger fast. Rörliga ersättningar följer LRF koncernens löneutveckling, säger Stig-Erik Karlsson, ordförande LRFs valberedning.

  • Förbundsordförande, 22 prisbasbelopp
  • Ställföreträdande ordförande, 8 prisbasbelopp
  • Övriga  styrelseledamöter, 3 prisbasbelopp

I övrigt utgår dagarvoden jämte rese och traktamentsersättningar allt enligt valberedningsförslag och stämmans beslut.

När det gäller VDs ersättningar så är det styrelsen som avgör den men inte heller här har något avtal ändrats. VD har erhållit en lönehöjning i paritet med det övriga tjänstemannakollektivet. I koncernens standardmässiga VD avtal ingår att fram till 50 år fyllda är uppsägningstiden 6 månader och avgångsvederlaget 6 månader. Vid fyllda 50 men ej 56 är avgångsvederlaget 12 månader och vid fyllda 56 är avgångsvederlaget 18 månader.