-Vi  lanserade  Mjölkjouren den första mars, där mjölkbönder som är medlem i LRF kan få hjälp med olika typer av kostnadsfri stöttning.

Hur ser arbetet ut just nu?

-Det kommer 10-15 samtal i vecka från hela landet. De flesta önskar hjälp med att se över gårdens lönsamhet och få en genomgång av produktion. Då kan man få totalt 15 timmars rådgivning per företag. En del behöver även en kontakt med psykolog och det stödet omfattar fem tillfällen om 45 min vardera.

Vad är den största utmaningen?

-LRF arbetar tillsammans med LRF Mjölk med den handlingsplan på 87 punkter som antogs på Näringsdepartementet våren 2015, av de 87 punkterna är ett 15-tal punkter avklarade. Resterande arbetar man med och många av dessa är långsiktiga och ger inte någon snabb effekt på rådande läge.

-På vilket sätt jobbar LRF mer för att stärka mjölknäringen?

Under sommaren och hösten kommer LRF att arbeta med att marknadsföra svensk ost genom olika  ostaktiviteter ute i alla regioner. Allt som lyfter svensk ost lyfter svensk mjölkproduktion.