Ett steg som inte stjälper landsbygden över ända från dag ett, men som i längden försämrar och försvårar villkoren för att bo, leva och verka på landsbygden.

För oss i Dalarna handlar det om att ersätta det nuvarande länet med ett ”jättelän”, omfattande Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Västmanland, Örebro och Sörmlands län. En storregion med 64 (!) kommuner, 1,75 miljoner invånare och med 55 mil från norr till söder. Till ytan större än hela Irland!

Vad innebär då detta för oss som bor och driver företag på landsbygden i Dalarna? Ja, jag skulle säga att detta gör de starkare delarna av regionen starkare och de svagare svagare. En gigantisk centralisering av makten och byråkratin till en regionhuvudstad i Uppsala eller Västerås, som gör vår landsbygd till en utpräglad periferi.

Antalet beslutsfattare och tjänstemän i regionhuvudstaden, med kunskap om förhållandena på Dalarnas landsbygd, blir i bästa fall några få. Och även om man behåller något litet ”lokalkontor” i de nuvarande länen, sitter makten över resursfördelningen i regionhuvudstaden. Vi vet från andra sammanhang, att i närheten av makten och byråkratin hamnar huvuddelen av utvecklingsresurserna. Fokus i det regionala utvecklingsarbetet flyttas till Mälardalen. Vi får också ytterligare ett led mellan företagen och t.ex. Jordbruksverket.

2019 ska det vara verklighet, om det går som regeringen vill. Dags för att säga ifrån är alltså nu! 

/Jan Tholerus, vice ordförande, Dalarna