Det går bra! Projektet sker i samverkan med Skogstyrelsen och vi håller på med intervjuer av företag och vilken typ av praktikplatser som kan finnas i Dalarna och Gävleborg inom de gröna näringarna.

Vad är tanken med projektet?

Tanken är att skaffa underlag och information om vilken typ av praktik för integration som finns inom gröna näringarna i Dalarna och Gävleborg. Underlag kan sedan användas för att lättare hitta matchningar mellan företag och nyanlända som  t.ex. arbetsförmedlingen och kommunerna kan ha nytta av.

Är det några som hittat en praktikplats?

LRF ska inte i första hand förmedla praktikplatser. Dock har några kontakt med trädgårdföretag och några som odlar grönsaker. Behovet av röjning i skogen är något som flera av företagen i länet anger som en bra möjlighet, med det är också ett arbete där det krävs utbildning och kunskaper. Att nyanlända kan lite svenska eller engelska har visat sig vara en viktig argument för företagen för att de ska vilja erbjuda meningsfull praktik.

Hur ser arbetet ut framöver?

Intervjuer görs fram till oktober och vi hoppas då ha en bättre bild av praktikmöjligheterna i länen. I förlängningen kan informationen användas i kontakter med Arbetsförmedlingen och kommunerna i deras arbete med nyanlända i etableringsfasen. Inom LRF pågår andra projekt då företagare, Arbetsförmedling och kommuner integrationshandläggare träffas för att tillsammans hitta rätta matchningar, både för praktikplatser  och anställning för nyanlända. Jag hoppas och tror projektet ger underlaget för liknande träffar i Dalarna och Gävleborg.