- Vi ser ett intresse, fler frågar av nyfikenhet och vi tror på satsningen, säger ägaren Mikael Säfström.

Det var av ren nyfikenhet som Mikael Säfström för tre år sedan började efterforska kring alternativa bränslen till hans maskiner på gården. Men kunskapen bland traktortillverkare och branschfolk var knapp, tyckte Mikael.

- Jag fick en uppfattning av att det fanns en stor okunskap och att det var många som inte trodde på det fossilfria bränslet som ett bra alternativ till att ersätta diesel.

Mikael Säfström valde då att själv börja efterforska kring huruvida det var möjligt att byta ut dieseln och insåg snabbt att maskinerna hade en kapacitet för att klara biodrivmedel.

- Jag tog i samband med det kontakt med Energifabriken i Linköping som bedriver distribution och försäljning och jag fick ett förtroende för dem. De var själva bönder och drev lantbruk, något som kändes bra!

Anordnade träff med lokalavdelningen

Kontakten med Energifabriken resulterade i sin tur till att Gagnefs lokalavdelning anordnade en föreläsning om altenativa bränslen och sammankomsten blev välbesökt. För Gagnef Boställe Potatis blev mötet också startskottet för att våga satsa på biobränsle.

- Vi valde att köpa in RME, ett bränsle gjort på rapsolja. Men allt eftersom så märkte vi att det inte var helt optimalt. RME kräver mer omställning på maskinerna och löser till exempel upp gamla fossila bränslen i tanken, så det krävs mer underhåll.

- Det var då vi fick höra talas om HVO, en syntetisk diesel som framställs av slaktavfall och restprodukter. Den var mer lättanvänd, mer energieffektivt och HVO krävde framförallt inga omställningar eller förberedelser av maskinerna.

Fler visade intresse

Mikael Säfströms vetgiriget och framåtanda skapade således ringar på vattnet. Fler odlare och privatpersoner började höra av sig och var intresserade.

- Det kändes mer och mer som ett naturligt steg i rätt riktning och vi valde då att inleda en processen för att kunna installera en tankstation på gården.

Från idé till handling har det därefter gått fort. I våras ansökte Mikael Säfström om tillstånd av Gagnefs kommun för att få ha stationen vid sitt lantbruk, Gagnef Boställe Potatis i Kyrkbyn, som gick igenom. Efter det kom även beskedet att Naturvårdsverket godkänt deras bidragsansökan från satsningen Klimatklivet på drygt 400 000 och till hösten kommer alltså tankstationen vara helt brukbar för både privata kunder och företagare.

-Vi har ju inte någon direkt vinning i att ha stationen mer än att vi får betalt för att sköta underhållet kring platsen. Jag skulle säga att det mer känns rätt i hjärtat och att vi  inte tär på naturen på samma sätt som innan. Kan dessutom fler nyttja HVO så är det ett steg i rätt riktning.

 

Fakta, HVO:

 • Bidraget får Gagnef Boställe Potatis genom Naturvårdsverket under satsningen, Klimatklivet.
 • HVO kan användas i alla typer av dieselmotorer och passar så väl tunga fordon som personbilar.
 • Övergången till HVO kräver ingen omställning eller förberedelse.
 • HVO minskar växthuseffekten med upp till 90 procent jämfört med fossil diesel.
 • Pris per liter följer dieselkursen.
 • HVO är inte giftigt för vattenlevade organismer, samt fritt från svavel och aromatiska kolväten.
 • Energifabriken har idag sju tankstationer på i hela Sverige.
 • HVO är 100 procent förnybar.
 • Den har en vinterkvalitét – 34 grader.
 • HVO framställs av slaktavfall och restprodukter.
 • Den syntetiska dieseln tillverkas från Finland.
 • Källa: Energifabriken.