Per-Arne Pettersson, Älvdalens lokalavdelning.

Martin Moraeus pratade även om kommungruppsarbetet och LRF:s satsning som sker under vecka 39. Förra året låg fokusen på mjölken och 2014 handlade det om krisberedskap, då den stora skogsbranden utanför Sala härjade.

- I år har däremot äganderättsfrågan varit stor för oss på LRF, framförallt så märkets det i Almedalen. LRF ligger i framkant och kan lägga fokus på kommande problem. Kommungrupperna gör därmed ett otroligt viktigt jobb och det märks att de redan nu fått snurr på arbetet.

Integration och Mittia: Gårdsbruk

Under  kvällen berättade Pirjo Gustafsson - företagsutvecklare på LRF Dalarna och LRF Gävleborg - om LRF:s integrationsprojekt. Hon pratade även om utonhusmässan Mittia: Gårdsbruk somäger rum  i Ljusdal den 26-27 augusti i år.

- Under mässan kommer besökare kunna åka buss till Vallens Gård för att se norra Sveriges största mjölkgård och vid LRF:s monter satsar vi bland annat på den svenska osten med provsmakning av Grevé, Herrgård och Prästost.

LRF Dalarnas ombudsman, Lotta Zetterlund informerade om mjölkläget i länet och att Jordbruksverket under sommaren till en början flaggat för förseningar i utbetalningen av direktstödet. Efter påtryckningar från LRF:s sida såg däremot läget annorlunda ut.

- Under andra halvan av oktober kommer de att betala ut 70 procent av summan för 2016 och 85 procent för miljö och ekologiskt. Det känns jätte skönt och det hade inte skett utan påtryckningar från LRF!

Älvdalens lokalavdelning 

En tradition under träffen är att lyfta en lokalavdelning som gjort stora framsteg under året och i år var det Älvdalens lokalavdelning som fick äran att berätta om sin verksamhet. En presentation som gjordes av Älvdalens ordförande, Jan Nerelius.

Bättre feedback

Under mötet efterfrågades också en bättre feedback från region och riks om vad som är på gång.

-Vi har disskuterat hur vi på ett ännu tydligare och bättre sätt ska redovisa vad vi arbetar med och vad vi varit delaktiga i. En tanke finns att vi i det regionala nyhetsbrevet ska kunna berätta mer än vad vi gör idag, sa Martin Moraeus.

En annan viktig fråga som det samtalades om under träffen handlade om skog, skogsägare och hur man kan nå ut till målgruppen.

Grönsakshallen Sorunda och tre lokala företagare

Kvällen avslutades med att Anders Gravsjö från Grönsakshallen Sorunda och OS-kocken Fredrik Hedlund berättade om satsningen Smakriket och hur lokala råvara blivit allt viktigare i matlagning – både i det svenska hemmet och på restaurangerna.

- Ekologiskt och lokala produkter ligger i tiden. För fyra år sedan trodde man inte på svenskt kött på restauranger och valde hellre import. Idag ser det helt annorlunda ut, sa Anders Gravsjö.

Han berättade även om hur de på Grönsakshallen Sorunda i Mora sammarbetade med stora som små producenter. Hur de som grossist arbetar för att hitta rätt råvaror och hur viktigt det är med råvaror som håller en viss kvalitet.

- Ska vi leverera 100 kilo av något så levererar vi också det. Skulle efterfrågan bli större så kan det faktiskt vara så att det  tar slut och då får kunden acceptera situationen. Vi vill inte sälja en halvbra produkt bara för att sälja och man måste förstå att livsmedel inte finns i all oändlighet, sa han.

Sist på schemat under träffen för förtroendevalda i Dalarna var Anita Boman Daniels, Jonny Jones och Sven Blomberg,  som höll ett kort föredrag om sin produktion och produktutveckling av ost, ärtor och kött.