Här kommer några exempel från aktiviteter som ordnats runt om i länet:

Säters kommungrupp träffade under deras "Kommungruppslyft" riksdagsledamöter och kommunpolitiker som på en genomresa genom kommunen fick besöka bönder. Fokus låg på IT, vattendirektiv, lantbygdens byråkrati och skatter för tunga fordon. Deras möte publicerades på Gröna sidan i Land på fredag i vecka 38. Fokusfrågorna väckte också stor uppmärksamhet bland de riksdagsledamöter som var med under dagen, bland annat skattefrågorna på tunga fordon.

Under vecka 39 placerade LRF Ungdomen i Dalarna ut en rondellko och sly vid Borlänges mest besökta rondell med uppmaningen ”utan oss växer det igen". 

 

Martin Moraeus, ordf. i Dalarna skapade under flera veckor debatt med sitt blogginlägg om Coop. Inlägget har resulterat i artikelar i både Dalarnas Tidningar, Dagens Industri och Expressen.

Här kan du läsa debattartikeln i Expressen.

LRF Dalarna gjorde - baserat på Länsrapporten om det gröna näringslivet i Gävleborg – en kortfilm på statistiken som presenterats. På våra sociala medier nåddes inlägget av över 3200 personer och visades över 1000 gånger (baserat på statistik den 11/10) 

Här kan du se kortfilmen.

Leksands kommungrupp höll i Bondens marknad i Leksand och i informerade konsumenter om ost, något som var mycket uppskattat. Nästa steg blir kontakt med kostchefen på kommunen.

Under projektet med "Kommungruppslyftet" uppmärksammades även Årets nötköttsföretag 2016 - Sven Blomberg, Alfred Blomberg och Anki Blomberg - av Martin Moraeus, ordf. i Dalarna och Lotta Zetterlund, ombudsman på LRF Dalarna. Utmärkelsen filmades och publicerades på våra sociala medier. På Facebook nådde inlägget över 10 000 personer och hade ca fem tusen visningar. Över 70 gillade och ca 20 personer delade inlägget vidare på Facebook.

Här kan du se filmen.

Borlänge kommungrupp kommer under vecka 43 anordna en oförglömlig resa för politiker och tjänstermän på miljökontoret och näringslivskontoret. De kommer besöka nya mjölkförtagare i kommunen och Murboannas gårdsmejeri i Murbo – som under året gjort en nysatsning och expanderat.