Älvdalens och Särna Idre Besparingsskogar, som i Älvdalen ägs till en tredjedel av statliga Sveaskog, en tredjedel privat och en tredjedel av Besparingsskogar, har tidigare lämnat in en ansökan om en omarrondering.

Sedan lång tid tillbaka är mark- och ägosplittringen i Älvdalen stor på grund av arvsskiften. Det gör det svårt att bedriva ett rationellt och lönsamt skogsbruk.

Tidigare har minsta tillåtna areal för en skogsfastighet varit fem hektar. Har den varit mindre har ägaren endera fått köpa till mark eller avstå marken mot ersättning. För att lättare kunna få till stånd en omarrondering släpptes det den här gången på arealkravet. Inte heller jakten skulle påverkas. Men när stämman i Älvdalen samlades - 356 stycken - blev det ett ställningstagande mot en omarrondering. Det skriver ALT.

– Det har växt fram en osäkerhet. Men vet vad man har men inte vad man får är det många som undrar, säger Ulf Andersson, förvaltare för Älvdalens Besparingsskog, till Radio Dalarna.