Ni får lära er mer om upphandlingsprocessen, hur det går till att lämna anbud och delta i offentliga upphandlingar. Ni kommer också att kunna söka individuell rådgivning och stöd i en faktisk anbudssituation.

Efter seminariet och eventuellt stöd har ni fått grundläggande kunskaper och verktyg så att ni kan lämna anbud och göra affärer med offentlig sektor. Lärseminariet erbjuds alla små företag i Dalarna och arrangeras av Upphandlingsdialog Dalarna i samarbete med länets kommuner.

För mer information: gå in på www.upphandlingdalarna.se eller kontakta Kerstin Angberg Morgården, Processledare Upphandlingsdialog Dalarna, tel 010 225 02 76