Hur gör jag om jag har fått en faktura där jag behöver ändra något eller där uppgifterna inte stämmer?

Många uppgifter om areal, omsättning, adress och familjens medlemsskap kan du själv ändra snabbt och enkelt via våra ändringsformulär.

Vill du hellre ha hjälp att ändra eller korrigera dina uppgifter som inte stämmer, tar du kontakt med Medlemsservice som hjälper dig . Du får sedan nya fakturauppgifter att använda som underlag när du betalar din medlemsavgift.

Du når Medlemsservice på telefon 0771-18 08 11, via e-post medlemsservice@lrf.se .

Vad betyder uppgifterna på min faktura?

Medlemsnummer
Ditt medlemsnummer hittar du på uppe till vänster på sidan 2.  

Medlemsavgiften
Det finns bara en medlemsavgift, men den består av två delar, ideell avgift och serviceavgift, detta har sin förklaring i skatte­lagstiftningen för att du som bedriver verksamhet ska kunna göra avdrag för en del i din deklaration.

Ideell avgift
Alla medlemmar (huvudmedlem samt familjemedlem) betalar en ideell avgift på 260 kronor.

Fast serviceavgift
Den fasta serviceavgiften är enhetlig för samtliga medlemmar. För medlemmar som äger och eller brukar areal och/eller bedriver företag med bas i de gröna näringarna tillkommer dock moms som sedan är avdragsgill i medlemmens företag.

Rörlig serviceavgift
Den rörliga serviceavgiften består av tre delar och baseras på brukad åker, ägd skog samt omsättning med bas i de gröna näringarna.

Brukad åkermark
Mark som är lämplig att plöja. Om mark som är lämplig att plöja används som bete till djur ska den räknas som åkerareal och räknas med i intervallet för åkerareal. Åkerareal anges i intervall beroende på arealens storlek. Avgiften är avdragsgill.

Ägd/produktiv skog

Med produktiv skog avses skogsmark med undantag från impediment. Skogsarealen anges i intervall beroende på arealens storlek. Den rörliga serviceavgiften för skog är olika beroende på vilken region medlemmen tillhör (syd- respektive nordskog).

Medlemmar i regionerna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Dalarna, Gävleborg och Värmland betalar avgift för nordskog oberoende av var i landet skogsfastigheten är belägen. Medlemmar i övriga landet betalar avgift för sydskog. Avgiften är avdragsgill.

Jag har blivit debiterad för omsättning, vad är det?

Från och med 1 januari 2015 ingår omsättning som en del av den rörliga serviceavgiften. Den omsättningsbaserade delen syftar till att på ett bättre sätt återspegla och vara rättvis för nuvarande och framtida medlemmars verksamheter. Alla medlemmar har fått brev och en insamlingsenkät för att lämna in uppgifter som underlag för omsättningen. Du som inte har lämnat in uppgift har placerats i ett schablonintervall som motsvarar en omsättning på 1200-1999 tkr motsvarande en avgift på 960 kr. Om du vill ändra dina fakturauppgifter tar du kontakt med Medlemsservice.

Kan jag delbetala min faktura?

Du kan delbetala din faktura genom att betala via autogiro, välj att betala månadsvis, kvartalsvis eller per halvår.

Autogiro är ett enkelt sätt att betala räkningar på, med autogiro dras betalningen automatiskt på rätt dag och du behöver inte godkänna något, utan bara se till att du har pengar på kontot.

Du måste fylla i ett medgivande att LRF får dra pengar från ditt konto, det görs enklast på din Internetbank. Det ser lite olika ut beroende på vilken bank du har, men principen är samma:

  1. Logga in på din Internetbank
  2. Leta dig fram till autogiro och sidan där du kan lägga till nya medgivanden
  3. Sök upp Lantbrukarnas Ekonomi AB (det är LRFs servicebolag)
  4. Lägg till ”elektroniskt medgivande”
  5. Fyll i formuläret där du anger vilket kontonummer du vill att pengarna ska dras ifrån
  6. Kontrollera att medgivandet gäller betalningar till bankgiro 5155-2222, som är LRFs konto för medlemsavgifter
  7. Skicka in!

När medgivandet är inskickat kommer det registreras hos LRF och efter några bankdagar så är det klart att användas. Dragning sker sista bankdagen i månaden. Om täckning saknas på kontot den dag då pengar skall dras så kommer en påminnelsefaktura skickas ut på papper

Jag vill inte ha tidningen Land, blir mitt medlemskap billigare då?

Tidningen Land är vår medlemstidning där du hittar aktuell information om medlemskapet och LRFs verksamhet. Du kan välja att plocka bort tidningen men det påverkar inte medlemsavgiften. 

Obs! Huvudmedlemmen ansvarar själv för att kontrollera att den totala avgiften på medlemsfakturan överensstämmer med verkligheten gällande areal, omsättning och familjemedlemmar.