Motionerna rörde Lantmäteriets handläggningstider och höga förrättningskostnader och mötet vart lyckat.

- För oss på LRF handlar det mycket om att identifiera var problemet ligger och vart vi ska påverka. Mötet idag var väldigt bra och vi fick veta var flaskhalsarna sitter, säger Martin Moraeus.

Det handlar om resurser

Problemet för Lantmäteriet idag handlar om att resurserna inte räcker till och att det är svårt att hinna med alla ärenden som kommer in. Lantmäteriet är dock fullt medvetna om läget och under mötet berättade man att de jobbar med att lösa frågan på bästa sätt.

–Det är ingen kvick fix utan ett långt och utdraget arbete där vi hoppas att kunna hjälp till.

– Vi har också etablerad en kontakt på Lantmäteriet. Det känns bra. Från LRF:s sida kommer vi även försöka få till ett möte med ansvariga ministrar för att diskutera problematiken. Det är en viktig landsbygdsfråga.