Ordföranden tog även upp riksförbundsordföranden Helena Jonssons besked, om att hon i vid stämman i maj 2017 inte kommer att ställa upp för omval.

- Jag kommer sakna Helena. Hon har varit en fantastik ordförande. Hon har varit lyhörd och samtidigt väldigt bestämd med vad hon tycker. Däremot inte så pass bestämd att hon inte har kunnat ändra sig. Hon har dessutom alltid gett oss förtroendevalda på regionnivå stort inflytande.

Arbetsförmedlingen var inbjuden gäst

Inbjudna under kvällen var bland annat Arbetsförmedlingen som kom för att berätta om vad de kan göra för de gröna företagarna i Dalarna och vilket stöd som bland annat finns inom rekrytering, annonsering och yrkesintroduktion. Julia Andersson från LRF Konsult gick igenom deras nya satsningar; Digital Skogsägare, Digital Bonde och Digital Företagare. Hon berättade också om det medlemserbjudande som LRF och LRF Konsult ger alla medlemmar under året som tecknar någon av de digitala tjänsterna.

- Under hösten 2017 kommer dessa medlemmar få möjlighet att gå Skogsägarskolan utan kostnad. Kurser kommer att hållas i Avesta, Falun, Mora och i Sandviken, berättade hon. 

Erika Bränd, medlemsutvecklare i LRF Dalarna, berättade om Bonden i Skolan och uppmanade lokalavdelningarna att ta kontakt med sin närmaste skola för att sprida information om att hemsidan finns och vad den erbjuder såväl elever som pedagoger.

Förra årets motioner

Övriga ämnen som avhandlades var förra årets motioner till stämman, vad som hänt och hur man valt att fortsätta arbetet med de som skickats vidare till riksförbundsstämman. Martin Moraeus redovisade också om styrelsens beslut att skapa tre delegationer som kommer sjösättas efter stämman i vår.

- Det är bra att ha stöd från en grupp bakom sig när det kommer till de här frågor som rör delegationerna och vi har valt att till en början satsa på jakt och vilt-frågor, skog och lokal förädling.

(Mer info om delegationerna kommer att ligga på hemsidan i februari.)

Kommunikationstänk 2017

Lovisa Svenn, kommunikatör LRF Dalarna, pratade kommunikation, hur den sett ut under året och vilka projekt som ligger i fokus 2017. Pirjo Gustafsson, företagsutvecklare, puffade vidare för ost-kampanjen och uppmanad till fler aktiviteter i länet.

-Det finns pengar kvar i kassan så finns viljan att ha aktiviteter så gör det.

Kvällen i sin helhet bjöd på fint engagemang och flera diskussioner. Förtroendemannaträffen avslutades med övriga frågor där bland annat sammanslagning av lokalavdelningar, och vapenlicens kom på tal.