Mjölkbönderna var Berit Norberg, Vikarbyn, Mats Öberg, By Kyrkby och Ingemar Karlsson, Borlänge.

– Det är ju smått ofattbart att man ska få vara med om något sådant som att träffa kungaparet. Det känns ju väldigt roligt, säger Berit Norberg som driver den minsta gården som får guldmedaljen i år.

Berit sköter gården i princip själv och mjölkar och gödslar utan den modernaste tekniken. Då och då tar hon hjälp av sonen med slåtter och traktorkörning. Hon känner de 12 korna på gården väl. Kanske är det en av hemligheterna bakom den goda mjölkkvaliteten. Berit ser direkt om någon ko är risig. Men det händer inte ofta att djuren är sjuka.

– Jag har inte haft någon veterinär här på flera år, säger hon.

Kraven på mjölken och djuromsorgen är höga i dag, men Berit har inga problem med det. Hon tycker att man ska sköta om sina kor ordentligt. Hon påpekar också att djuren gör en viktig insats för landskapsbilden. Trakterna kring Rättvik lockar många turister och mjölkgårdarna har en del i det.

– Utan kor som betar hade här sett helt annorlunda ut. Det tror jag inte många tänker på. Men det försvinner om konsumenterna inte väljer svensk mjölk. Överlag tycker jag det är skrämmande hur beroende vi gjort oss av livsmedelsimport. Jag hoppas politikerna tar det på allvar nu, med den nya livsmedelsstrategin. För mig som mjölkbonde är det inget problem. Jag är så glad att jag har tillgång till både mjölk och kött. Men hur går det för alla som inte har egna kor?

På 50-talet fanns det minst 20 mjölkgårdar i bygden, säger Berit. Idag är det hon och en till. Tidigare tänkte hon själv sluta med korna när hon fyllde 70, men nu när det närmar sig har hon tänkt om.

– Jag håller väl på så länge jag orkar. Det finns ingen anledning att sluta när man är frisk och orkar.

Totalt fick 39 mjölkbönder en Guldmedalj ”för skicklighet och ansvarskänsla” har levererat förstklassig mjölk från friska kor under minst 23 år.

Den stora ceremonin ägde rum på Svenska Läkemedelssällskapet. Vid Guldmedaljutdelningen delades även priset ut till Årets Mjölkbonde - en utmärkelsen som instiftades 2012 och tilldelas en mjölkföretagare som utvecklat sitt företag och varit en förebild för andra mjölkbönder. Det priset gick i år går till Lars-Inge Gunnarsson, Skottorps säteri.