Skog i fokus under LRF Dalarnas stämma

Dalarna Skogen var i fokus när LRF Dalarnas regionförbundsstämma ägde rum i Falun den 23 mars. Martin Moraeus fick fortsatt förtroende, två motioner skickades vidare till riksförbundsstämman och dagen till ära fanns även landshövdingen Ylva Thörn på plats.

Stämman inleddes med att ordföranden, Martin Moraeus, pratade i sitt anförande om historien bakom äganderätt och varför äganderätten är en av grundstenarna i vårt samhälle. 


Martin Moraeus pratade äganderätt. Foto: Lovisa Svenn

Sven-Erik Hammar höll stämmotal

Sven-Erik Hammar, riksförbundets vice ordförande och ordförande i LRF Skogägarna, var inbjuden stämmotalare och under sitt tal pratade han om skogspolitiken och beskrev äganderätten, principen om frihet under ansvar och vad sektorsansvaret innebär. Sven-Erik visade också exempel på när myndigheterna ifrågasätter äganderätten och vad det kan få för konsekvenser.

Han refererade också till DNs debattartikel där Herman Sundqvist från Skogsstyrelsen skrivit om varför man nu valt att göra en paus inventeringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige.

- Anledningen till pausen är för att man vill hitta en ny modell och för det krävs hans avgång. Det är inte rimligt!

Under förmiddagen besöktes stämman också av landshövdingen i Dalarna, Ylva Thörn.

- Hon är intresserad av frågor som rör gröna näringarna för att de är viktiga i Dalarna och sedan tror jag hon var intresserad av att höra diskussionen kring omarronderingen, sa Martin Moraeus.

Sven-Erik Hammar var inbjuden stämmotalare. Foto: Lovisa Svenn

We Efffect och Vision 2020

Pirjo Gustafsson, Anita Boman Daniels och Ingela Larsson berättade om sin resa de gjort med We Effect till Bolivia och vilket arbete som görs inom biståndsprojektet.

Martin informerade också om bakgrunden till Vision 2020 och visade hur produktionsvärdet på gårdsnivå har utvecklats i Dalarna och i hela landet. Dalarna var då det län som ökat mest.

-Det totala produktionsvärdet på gårdsnivå har ökat med 10% i Dalarna sedan LRF började mätningarna, sa han.

Styrelsen berättade sedan kortfattat om vad de jobbat med under året som gått. 

Debatter och omval

Under stämman behandlades sju motioner som bland annat rörde äganderätt, omarrondering och nödslakt.

Diskussion blev det kring Lima-Malung och Grytnäs motioner som handlade om äganderätt och det fanns oenighet kring huruvida motionen skulle skickas till riks eller inte. Styrelsens och motionärens olika syn resulterade i en votering där motionärens förslag vann mot styrelsens.

Birgit Broström, Grytnäs, försvarar sin motion om äganderätt. Foto: Lovisa Svenn

Vid motionen nummer fem om ”kommunens eventuella lagliga hantering av avgiften för avfalls/sophantering” klev Jan Tholerus, vice ordförande i styrelsen, upp vid talarstolen och uppmanande till att fundera kring vad man ute i lokalavdelningarna ville motionera om och menade att vissa frågor inte skulle drivas av LRF, utan att de var bättre lämpade för andra. 

Två motioner vidare

Totalt gick två motioner vidare till riksförbundsstämman.

Motion: fyra om nödslakt från Folkärna lokalavdelning

Motion: sex och sju om äganderätt och skogspolitik från Grytnäs och Lima-Malung lokalavdelning.

Styrelsen gick från sju personer till sex. Anna Ozén samt Jonny Jones  (ej var närvarande vid stämman) tackades av och ny i styrelsen blev Bengt Halvarsson från Lima. Under stämman fick Martin Moraeus fortsatt förtroende som ordförande, även Anita Boman Daniels och Erik Bengtsson valdes om i styrelsen.

Utmärkelser på stämman

LRF Silvernål delades ut av Martin Moraeus till Ulla-Britt Aura och Lars Hansson.

Ulla-Britt Aura och Lars Hansson. Foto: Lovisa Svenn

LRF Dalarna nominerar i år Enviken till Årets Lokalavdelning. Utmärkelsen togs emot av Birgitta Ingrids, ordförande och Karl-Anders Olars, ledamot i Envikens lokalavdelning.

Birgitta Ingrids och Karl-Anders Olars, från Envikens lokalavdelning.Foto: Lovisa Svenn

Johan Persson från Söderbärke fick utmärkelsen Ung Växtkraft som delades ut av Jan Linderoth, från Dalarnas Försäkringsbolag.

Johan Persson fick utmärkelsen, Ung Växtkraft.