Det blev officiellt att du är föreslagen till riksförbundsstyrelen i tisdags, hur känns det?

- Det känns spännande och hedrande men samtidigt som en stor utmaning.

När kom frågan och hur tänkte du då?

­-Ja, frågan kom ganska nära inpå våran regionförbundsstämma som vi hade i mars här i Dalarna och jag funderade väldigt mycket över om jag skulle ha tid och om jag skulle ha kompetens att klara av det. Men jag kom fram till att det går att lösa, så jag tackade ja.

Du blev ju omvald som ordförande i LRF Dalarna för lite drygt tre veckor sedan, kan man kombinera båda uppdragen?

- Ja, i teorin kan man det men personligen så har jag inte tiden att kunna kombinera båda uppdragen. Sen kan jag inte bara lämna mitt uppdrag som ordförande i Dalarna från en dag till en annan, utan jag tänkte använda det här året till att göra en mjuk övergång till den som tar över. Vem nu det blir?

Tror du tanken är att valberedningen vill hitta en ersättare till dig i år?

-Ja, nu är jag vald på stämman så jag tror inte att det kan bli en ny person som går in som ordförande i år. Däremot hoppas jag att de kan hitta en att föreslå till nästa års stämma. Men vi i styrelsen kommer att prata ihop oss hur vi löser den här situationen tillsammans.

Du är väldigt engagerad i frågor som rör äganderätt. Kommer det vara den viktigaste frågan, om du blir vald till riksförbundstyrelen?

- Alltså, äganderätten är en grundläggande princip som genomsyrar allt arbete och det är framförallt min ståndpunkt som jag har i olika frågor. Äganderätten är däremot sällan en isolerad fråga som man driver utan den genomsyrar allt. De viktigaste frågorna har jag lite svårt att uttala mig om på kort sikt men på lång sikt så handlar det bland annat om att fundera på våra positioner kring framtida jordbrukspolitik, CAP och hur EU:s system ska fungera, med all den osäkerhet som råder i Europa just nu. Det kommer bli oerhört utmanande och spännande.

Det är hela 16 år sedan någon i Dalarna satt i riksförbundsstyrelen. (Lars Eggertz satt då mellan 1997-2001) och nu blir det plötsligt två, du och Joakim Borgs från Gustafs. Vad tänker och tror du om det?

 - Jag är givetvis glad över att Joakim är nominerad. Jag känner honom som en otroligt klok person som jag har lätt att samarbete med.

Vad har Dalarna som är attraktivt?

Ja, jag tror väl inte att det är utifrån att vi är från Dalarna som vi är valda, utan av slumpen så råkade det bli två personer som både hade den profil som valberedningen eftersökte.

Fakta:

Martin Moreaus, 38, från Orsa, som idag är regionordförande för LRF Dalarna. Han är utbildad civilingenjör i teknisk fysik. Han driver sedan 2004 en spannmålsgård i Orsa och har en bred utbildning och kunskap inom lantbruk och styrelsearbete. Martin driver även den populära bloggen ”Bonde på riktigt” på Land.se.

Joakim Borgs, 44, från Gustafs, driver idag en gård tillsammans med familjen där produktionsinriktningen är mjölk, växtodling och skogsbruk. Han är utbildad lantmästare och har flera utbildningar inom ledarskap och styrelsearbete. Joakim är idag ordförande i Lantmännens distrikt Dala-Aros, samt styrelseledamot i Gävleortens Mejeriförening samt i gårdsrådet för Nötcenter Viken.