Nöjdheten bland LRF Dalarnas 5300 medlemmar har ökat kraftigt. Det visar den nya medlemsundersökningen för 2017. Enligt Ipsos Marketings statistik var antalet nöjda medlemmar i Dalarna högst i hela landet, 77%. Det är också en ökning för länet med 26% från föregående år. Andelen missnöjda medlemmar är också lägre än rikssnittet, 3% mot rikets 7%.

- LRFs medlemmar har höga förväntningar på sin organisation. Därför är det så klart extra roligt antalet nöjda medlemmar är så hög i Dalarna, säger Martin Moraeus, regionordförande. 

Viktigaste framgångsfaktorerna
De viktigaste framgångsfaktorerna har enligt medlemmarna i Dalarna varit möjligheterna att påverka de ståndpunkter och frågor som LRF driver. Även stöd och råd att erbjuda utbildningar för de som vill utvecklas som företagare har varit en viktig faktor.

- Trots att LRF är en stor organisation har varje medlem möjlighet att påverka. Att vi ökat i antalet nöjda medlemmar i år handlar också om ett hårt arbete från alla förtroendevalda och personalens arbete på regionkontoret, säger Martin Moraeus.

Stor förändring från 2016 även på riks
LRF har sedan flera år tillbaka genomfört en medlemsundersökning för att se hur nöjda medlemmarna är inom olika delar av organisationen. Den senaste gången undersökningen genomfördes var 2016. Då var antalet nöjda medlemmar färre och en trolig förklaring till det handlar om en stor förändring i medlemsavgifter. Men i år visar siffrorna att även rikssnittet ökat från föregående år, från 54% till 66% i antal nöjda medlemmar, enligt Ipsos Marketings statistik. Årets nöjdhetstal är en tydlig markering att nöjdheten nu återvänt i medlemsleden.

Påverkar LRFs verksamhetsplanering
Undersökningen används dels för att följa upp och sätta mål för ”Nöjd Medlem”, dels som underlag för att skapa strategier för att nå uppsatta mål. Resultaten för undersökningen ligger också till grund för LRFs årliga verksamhetsplanering. 

Intervjuerna genomfördes från början av januari till början av mars 2017. 

1685 svarade
Ipsos har utgått ifrån ett bruttourval på 5500 medlemmar. Detta bestod av runt 300 slumpmässigt utvalda personer från var och en av LRFs 17 regioner. Totalt svarade 1 685 personer.

Svarsfrekvensen för de enkäter som skickades ut var 31%.