Tanken med projektet var att göra smarta aktiviteter som skapade ett engagemang och bidra till att företagsamma människor ska kunna växa, skapa jobb och välstånd och att företagsamma människor ska få rätt förutsättningar för att kunna växa.Gårdsbesök vid Engbloms lantbruk. På bilden: Emma Göransson och Catharina Engblom. Foto: Magnus Svensson

Flera besök ordnades

De regionala aktiviteterna i Dalarna och Gävleborg bestod bland annat av gårdsbesök hos LRF-medlemmar i Ljusdal, Söderhamn och Hedesunda där politiker från både riksdag och kommun deltog. I Dalarna hölls politikersamtal på torget i Falun och på Sundborns lantbruk pratade LRF Dalarna om vikten av att välja svenska livsmedel. Dagen dokumenterades genom en film som publicerades på LRf dalarnas Youtube-konto.