Första stoppet för dagen var vid en avverkningsplats, i skogarna i Rexbo utanför Falun, där Sven-Erik Bucht fick möjligheten att få en närmare inblick i avverkning och problematiken kring ägosplittrade skogsområden och varför en omarrondering är viktig.

- Vi ser att det är en viktig tillväxtfråga som hämmar en del av utvecklingen. Då är det också viktigt att ministern på plats kan få se hur det faktiskt ser ut. Det är mycket enklare att förstå problematiken då och samtidigt ville vi kombinera det med både omarrondering och landsbygdsfrågor som mat, produktion och att se hur våra bönder mår, sa Ylva Thörn, landshövding.

Fokus på landsbygdsutveckling

Under eftermiddagen låg fokus på landsbygdsutveckling och ett gårdsbesök hos LRF-medlemmarna Janne och Ann Erikssons som driver kött och potatisproduktion på Snöborg gård i Nås. Besöket av Bucht var viktigt, tycket de, som fick en chans att påverka och belysa viktiga frågor under mötet.

- Vi pratade om att minska regelkrångel och att man i vissa sammanhang som bonde kan klassas som en miljöbov när man egentligen vårdar marken och i princip producerar den bästa maten i värden. Sven-Erik tycker också att vi är bra men man måste synas och finnas för att påverka. Politik tar ju tid, säger Janne Eriksson.

Vad är er känsla efter besöket när ni fått möjlighet att berätta om vilka problem som finns?

- Vi vill ju trycka på att vi också betalar in en massa skatt till systemet och att man måste vårda oss så att man kan vara stolt för det vi gör. Vi vill samtidigt få tillgång till samma möjligheter som andra företag i systemet. Det är viktigt och en rättvisefråga.