Inbjuden gäst var Peter Helander (c), riksdagsledamot för Dalarna, som var på plast för att prata om den svenska skogspolitiken och äganderätt. Ämnen som avhandlades var lagstiftning, politiska beslut, problematiken kring avverkning och hur andra myndigheter kan försvåra för skogsägarna i norra Dalarna.

- Det här är en oerhört viktig fråga för oss som bor här och vi måste få rätt att bruka den skog vi äger, säger Bengt Halvarsson från Lima-Malung lokalavdelning som var med och ordnade kvällen.

Kvällens fördrag av Peter Helander (c) uppskattades väldigt av besökarna. Frågorna avlöste varandra och handlade bland annat om hur regeringen jobbar med skogspolitiken och vad man gör med frågan i riksdagen.

- I grunden ska inte staten kunna ta mark från skogsägaren men om man gör det så ska man betala, anser jag. Regeringen borde också jobba på att inte förändra den lagstiftning som vi haft sen 1994 som vi kallar "frihet under ansvar", sa han och lyfte samtidigt Finland som gott exempel.

- Där har man inte valt att reglera skogspolitiken på samma sätt som Sverige. I Finland är skogsbruket mer fritt och man samarbetar på ett helt annat sätt med exempelvis skogsorganisationerna och miljörörelsen. Sverige borde titta mer på hur man jobbar där.

Han uppmanade också deltagarna att göra sin röst hörd så att skogsägare inte drabbas av begränsningar i att bruka skogen om felaktiga beslut fattas. Han belyste även problemet med talerätten kring skogsavverkningen och farhågorna kring framtiden om den utvidgas. 

- Om vem som helst får rätt att överklaga en skogsavverkning kommer alla små och stora skogsägare mer eller mindre få sin mark konfiskerad eller belagd med brukandeförbud. Det är en otrolig kränkning av den personliga äganderätten.

Det diskuterades även om hur framtidens skogsbruk kommer utvecklas och de möjligheter som Sverige har med råvaran.

- Skogen har en fantastik framtid, inte bara som sågad trävara. Utvecklingen i träindustrin går framåt och därför får vi inte spela bort den genom att låta den var orörd, sa han.