Prishöjningen som regleras i euro träder i kraft den 1 juli i alla länder, och innebär en prishöjning med två eurocent. I Sverige motsvarar höjningen 18,7 svenska öre per kilo.

”Den nuvarande marknadssituationen karaktäriseras av en stark efterfrågan på fett, samtidigt som lagren är små. Detta driver upp priserna på smör, ost och andra feta produkter”, säger Patrik Hansson, vd Arla Sverige i en presskommentar.

- Svensk invägning har sjunkit med 2,5 procent gämfört med i fjol men varje prishöjning som sker i rätt riktining är positiv, säger Maria Jonsson, ordförande i LRF Gävleborg.

Så här kommenterar Erik Bratthall, presschef för Arla i Sverige, höjningen:

”Det är otroligt glädjande att vi nu kan höja priset på mjölk med 18,7 öre per liter. Det är bland annat en konsekvens av att marknadspriset på smör har stigit runt om i världen. För våra ägare är det mycket positivt med ett stigande mjölkpris. Dock är dessa snabba svängningar inget som näringen ser som positivt”, säger han.