Dagen började med föreläsningar som tog upp aktuella frågor inom vallproduktion så som odling, ensilering och utfodring. På eftermiddagen hölls visning och demonstration med fokus på rundbalar samt information om vallfröblandningar. Henrik Arderhov, Trangärdes skogstjänst, Norrala och Malin Lönnar, Rättvik visade maskiner för att ta bort hästgödsel från hagar som bland annat har betydelse för mindre förekomst av parasiter. Dagen riktade sig både till konventionella och ekologiska producenter och arrangerades av Länsstyrelsen Dalarna och Länsstyrelsen Gävleborg