Förbundsordförande, Martin Moraeus, hälsade välkomna och inledde mötet med att välkomna Alarik Sandrup från Lantmännen till mötet.

Alarik partade om växtodling, produktion, hur arbetet inom Lantmännen fungerar och hur utveckling inom lantbruket kan komma att se ut i framtiden.

Under en av diskussionerna om huruvida man får bygga på åkermark eller inte fanns önskemål om en länk till vad miljöbalken säger:  http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM

Delegationer tar form i LRF Dalarna

Martin Moraeus berättade om hur arbetet fortlöpt med styrelsens delegationer. Bengt Halvarsson och Erik Bengtsson i styrelsen berättade lite om deras ansvarsområden; skog och lokal livsmedelsproduktion.

- Vi kommer ha ett första möte i lokal livsmedelsproduktions-delegationen i oktober. Efter det kommer det bland annat hållas ett regionalt matmöte i Rättvik, berättade Erik Bengtsson. 

Anna Reyier berättar om sin resa med Murboanna.

Murboannas resa

Under träffen fick Anna Reyier och Mats Reyier, ägare av Murboannas, berätta om hur iden med mejeriet och gårdsbutiken uppkommit och hur resan sett ut, från att första spadtaget vid gårdsmejeriet gjorde i fjol. De berättade också att sommaren lockat måna besökare.

- Sedan vi öppnade har allt varit väldigt intensivt men otroligt inspirerande, sa Mats Reyier.

Tre personer fick under kvällen berätta om deras lantbruksföretag och hur de driver dem. Christer Sandberg, ordförande i Stora Tuna/Torsångs lokalavdelning, var först ut och han berättade om den resa han gjort - från mjölkbonde till kviguppfödning och växtodling.

Joakim Borgs från Gustafs, nyinvald i riksförbundsstyrelen, presenterade även han sitt företag som han driver tillsammans med frun, Linda Borgs.

- Vi köpte gården 2003 och bildade ett växtodlingsbolag tillsamman med min far. Då hade vi 180 hektar - idag har vi upp i 370 hektar, berättade han.

Joakim Borgs berättar om sitt företag.

Joakim berättade också - när Martin under mötet påminde honom om framgångssagan med deras höstraps - att växtodling alltid varit ett stort intresse och att de lyckats bra under åren.

- Vi får in drygt fyra ton och när man säger det till de som bor i södra Sverige tror de inte att jag talar sanning. Men man kan faktisk lyckas bra med höstraps även här i Dalarna, berättade Joakim.

Medlemskontakter och Jobba Grönt

Under sommaren har Stina Ernstsson från LRF Ungdomen gjort ett gediget arbete med att ringa drygt 500 medlemmar runt om i hela Dalarna, för att få in fler mailadresser. Arbetet resulterade i många bra samtal och ett uppdaterat medlemsregister.

Stina berättade samtidigt om LRF:s satsning, Jobba Grönt.

-Tanken med projektet är att sprida kunskap om jord, skog och trädgård och vi riktar oss till de som inte haft kontakt med vår näring.

Stina Ernstsson berättar om LRFs satsning, Jobba Grönt.

Under hösten kommer Stina också att besöka fler skolor runt om i länet för att berätta om vilka möjligheter som finns inom det gröna näringslivet.

- Hör gärna av er om ni vill att jag ska komma och ge er information, uppmanade hon.

Projektet riktar sig till högstadier och gymnasieelever.

Möten och övriga frågor

I övrigt tog Lotta Zetterlund upp kort info om att det under hösten kommer hållas två möten om offentlig upphandling. Den 19 september kommer ett utbildningstillfälle äga rum i Säter och den 21 september hålls ett i Mora.

- De kommer äga rum under kvällstid. Kontakta mig om ni vill veta mer info om träffen, sa Lotta.

David Levrén, förtagsutvecklare, berättade också kort om Livsmedelsstrategin, det regionala matmötet som kommer äga rum i höst i Rättvik och om ett ekoturism-projekt som just nu är  i startgroparna.

Hedemora lokalavdelning berättade om några lyckade medlemsträffar som de anordnat under året och övriga frågor röde EU-stödet och hur läget såg ut just nu.

Val till styrelse och valberedning

Avslutningsvis uppmanade Inger Bengtsson från valberedningen att det var välkommet att komma med namnförslag till vilka som skulle kunna platsa i styrelsen och valberedningen. 

- I vårt län har vi stora krav på vad styrelsen ska göra. Om inte Martin nu klonar sig i vår så står vi också inför ett ordförande-byte. Vad vill ni ha för kompetens? Finns det förslag? Tveka inte att höra av er!