För det är alla vi bönder, odlare, skogsägare och andra landsbygdsföretagare som får Gävleborg växa! Vi gör det på gården, i skogen och på fältet. Och vi gör det tillsammans, över hela landet, i alla näringar, i en stark organisation.

Vi vill visa vår uppskattning!

Med ”Månadens medlem” kommer lokalavdelningarna runt om i länet under 2017 att få möjlighet att lyfta en medlem som de tycker gör ett bra jobb och som visar ett stort engagemang inom det gröna näringslivet. ”Månadens medlem” kommer du hitta på vår Facebook-sida, Instagram-konto och på vår hemsida. Vi är stolta över er!

I Dalarna har Älvdalens lokalavdlening utnämnt Kjell Halvarsson till månadens medlem i augusti..

Motivering lyder: 
"Kjell är mycket engagerad i lokalavdelningen där han är kassör. Han är också mycket aktiv i kommungruppen där Kjell genom sitt stora kunnande och breda kontaktnät gör goda inspel i jord-, skog-och trädgårdsfrågor till kommunledningen och berörda kommunala tjänstemän.

Kjell och hans familj driver också en levande fäbod och håller därvid landskapet öppet och vidmakthåller den fina fäbodtraditionen som finns i Dalarna."