Konferensen arrangeras av Länsstyrelsen i Dalarna och Region Dalarna och på plats var politiker, tjänstepersoner, företagare och nationella uppdragsgivare för att diskutera miljö- och hållbarhetsarbetet. LRFs representerades av regionordförande, Martin Moraeus, som pratade livsmedel och jordbruk.

- LRF är en part i den processen och därför är det viktigt att vi är på plats. Idag har det till exempel kommit inspel från olika intressen och där presenterade jag en bild av hur lantbruket i Dalarna ser ut genom att visa på två olika exempel, säger Martin Moraeus.

Fokusområden och viktiga LRF- frågor

Fokusområden under dagen var bland annat - grön näringslivsutveckling - miljön på den politiska agendan - samhällsplanering för hållbar utveckling och under dagen gavs även utrymme för diskussion, frågor, inspel och nätverkande.

Vilken av våra frågar har varit viktig att lyfta idag?

- Vi i LRF Dalarna ser givetvis en bibehållen och gärna ökad produktion av livsmedel och energi från jord och skog som ett viktigt miljömål.

Jordbruket kan ses som en ”miljöbov” i sammanhanget men vad kan vi bidra med om man ska vända på det? 

- Tyvärr så kan det vara så att lantbruket framställs som något som är negativt för miljön men det är inte alls sant, generellt. I Dalarna tror jag vi kan både bibehålla och öka produktionen av livsmedel, skogsråvara och energi från skogen utan att äventyra miljön på något sätt.

Länshövdingen talade

Under miljökonferensen pratade också länshövdingen, Ylva Thörn, om hur länet tillsammans ska nå målen.

- Det uppdrag som vi på Länsstyrelsen har är att bidra till en som gynnar hela länet. Vi ska ha en stark framtidstro och därför känns det bra nu när vi tar nya krafttag till ett nytt åtgärdsprogram för dalarnas miljömål, sa hon i sitt tal.

Hon pratade även om vikten av att komma med synpunkter och förslag på förbättringar av det åtgärdsprogram som under hösten är ute på remiss och ska sammanställas till årsskiftet.

- Remissen ligger ute på länsstyrelsens hemsida och de medlemmar som vill och känner sig engagerade får gärna skriva ett remissvar själv eller kontakta LRF Dalarna för synpunkter så kan vi ta hänsyn till det i vårt svar, säger Martin Moraeus.