Den 24 oktober hölls det första styrgruppsmötet om Dalarnas regionala livsmedelsstrategi. Mötet hölls på LRF Konsult i Falun.

- Det handlar om en förstudie för framtagandet av strategin och idag har vi pratat om den ansök vi har gjort och de aktiviteter vi planerar, säger David Levrén, företagsutvecklare för LRF Dalarna.

Stort engagemang i styrgruppen

Medverkade under mötet gjorde LRF Dalarna, Länsstyrelsen, Region Dalarna, Högskolan Dalarna, Dalarna Science Park och Stiernhööksgymnasiet.

- Alla vill vara med man känner ett stort engagemang och vi har redan nu sett en massa synergieffekter där man kan lära av varandra och vad som gjorts inom andra branscher tidigare, turistnäringen tillexempel och stålindustrin, säger Martin Moraeus, LRF Dalarnas ordförande.

En viktig fråga

Den regional livsmedelsstrategi är en prioriterad fråga i Dalarna och handlar bland annat om att få till utvecklingen av hela matkedjan.

-Det är viktigt att vi tar ett gemensamt ansvar för utvecklingen och matkedjan och det är större än LRF och det är därför vi söker dessa samarbeten. Att tillexempel Stiernhööksgymnasiet är med oss i styrgruppen är inte bara en angelägenhet för kommunen Rättvik, utan för hela regionen. Så det är jätteviktigt att vi har en livsmedelsproduktion i Dalarna och att de företagen som finns i livsmedelskedjan har bra förutsättningar för att hitta nya samarbeten och ny kunskap, säger David Levrén

 

Nästa steg

Styrgruppens tanke är nu att träffas igen efter årsskiftet då en workshop är inplanerad.

-Mycket av det handlar om att ta fram bakgrundsfakta. Hur ser till exempel produktionen ut idag? Hur många jobbar finns det och vad omsätter vi, säger Martin Moraeus.