- I övriga landet har dagarna lockat runt 10 personer så det känns fantastiskt roligt att intresset varit så stort i Dalarna. Vi fick utöka med en extra utbildningsdag och antal deltagare har därför varit störst i hela landet hos oss, säger David Levrén, företagsutvecklare för LRF Dalarna.

Måna konkreta råd

Under dagen fick deltagarna berätta om sitt företag, vilka hinder och möjligheter som de har och samtidigt ta del av konkreta råd om hur de skulle väcka intresse för sina produkter och för sitt företag. De två dagarna handleddes av Darryl Finnell som är författare till affärsmannaskap, förhandlingsteknik och försäljning i LRF Företagarakademi.

-Tanken med kursen är att man ska få en möjlighet att tänka efter lite vad man vill fokusera på och vad man bör prioritera i sitt företag. Det handlar bland annat om att både hinna med produktionen och att skapa en relation med sina kunder och att våga ta betalt för sina produkter. Men inte minst handlar det om att de ska få ut det mesta och bästa när Matmötet 2017 kommer hållas vid Stiernhööks gymnasiet i Rättvik, säger David Levrén.

Nätverk är viktigt

Yvonne Björ från Björgården i Rättvik deltog under kursens första utbildningstillfälle. Hon och hennes man har drivit sylt- och bärförädlingsföretag i 12 år och hon var på plast i Dala-Floda för att få nätverka.

-Det kändes som ett ypperligt tillfälle att få input, att våga titta på sitt företag och ta nya beslut som innebär förändring. Att våga välja bort och fokusera. Men det som är mest spännande är ändå att hör andras berättelser om deras företag, säger hon.

Vad är er största utmaning?

- Vi har valt att nischa oss och jobbar bara med lokalproducerade frukter och bär och i Dalarna har vi inte några frukt- och bärodlare, så det är en stor utmaning att hitta råvara! Men jag hoppas att vi kommer att lyckas ändå.

På bilden, från vänster: Anna Reyier, Davis Levrén, Anna Östberg, Darryl Finnel, Yvonne Björ, Harriet Stenis, Per Wålstedt, Carl-Göran Lindén, Kerstin Selin och Ing-Marie Nygårds.