-Det känns bra att vi vände trenden och att vi ökade i den kategori som LRF valt att prioritera, säger Martin Moraeus.

Det har varit ett starkt fokus på företagande under 2017 för LRF, något som inneburit att LRFs medlemsantal totalt sett stabiliserats i hela landet och antalet medlemmar ligger idag på en nivå kring 140 000. I över hälften av alla regioner, 10 av 17, ökade också företagarmedlemmarna under fjolåret.

- I Dalarna ökade vi med 0,3 procent, vilket är 15 personer mer än förra året. Det är en liten ökning men ändå en ökning som bryter en nedåtgående trend. 

Störst var ökningen i Västernorrland, Mälardalen, Västerbotten och Jämtland. Flest nya personmedlemmar noterades i Västernorrland och störst antal LRF-medlemmar totalt finns i Västra Götaland (23 085), Skåne (16 830) och Sydost (Blekinge, Kalmar och Öland 15 850 medlemmar). Minst är Norrbotten med 3 194, men som ökade med 46 företagsmedlemmar.

Den totala ökningen

Totalt hade LRF 139 717 medlemmar den 31 december 2017. Det är en marginell minskning med 1 540 medlemmar jämfört med 2016. Minskningen rör främst personmedlemmar. Antalet företagsmedlemmar uppgår till 118 475. 

Antalet personmedlemmar backade även i Dalarna. Från 5315 till 5283, en minskning med 0,6 procent.

-  Det kan så klart bero på att vi haft mest fokus på företasmedlemmar i värvning, säger Martin Moraeus.

En av anledningarna till att så många hoppade av 2015 och 2016 är att många av medlemmarna då ifrågasatte LRF Riks, hur man arbetar och den höjda medlemsavgiften. Men 2016 satte LRF Riks ihop en ny kommunikationsstrategi som alla regioner fick ta del av och bryta ner till regionala strategier. Genom den kunde LRF på ett bättre sätt nå ut med information om allt fantastiskt arbete som görs.

- Det är medlemmarna som ger organisationen legitimitet. Tappar vi dem så tappar vi också möjlighet att påverka politiken i en gynnsam riktning, säger Martin Moraeus.