Träffen inleddes med att LRF:s enhetschefen för Medlem och Försäljning, Cecilia Gyldén, pratade om hur organisationen jobbade med medlemsfrågor, medlemstappet och varför det är viktigt att vara medlem i LRF.

- Det ska vara en tydlig skillnad på att vara medlem och att inte vara det i allt vi gör och det är viktigt att vi är många för att kunna påverka, säger Cecilia Gyldén.

Länsförsäkringar pratade Ung Växtkraft

Med under kvällen var även Jan Lindroth från Länsförsäkringar som berättade om priset, Ung Växtkraft. Med priset Ung Växtkraft vill Länsförsäkringar stödja och uppmuntra unga, duktiga och drivna entreprenörer som med sina företag håller landsbygden levande.

- För att vara med i tävlingen ska den unga företagaren vara verksam på landsbygden, LRF-medlem och kännetecknas av entreprenörskap, utveckling och nyskapande, berättade han.

Vinnaren av det nationella priset på 50 000 kronor kan använda summan till vidareutveckling av företaget, till exempel för en studieresa eller annan kompetensutveckling och dessutom får den som utses i Dalarna ett regionalt pris på 5000 kronor.

 

Styrelens arbete var i fokus

Styrelseledamöterna, Erik Bengtsson, ansvarig för matdelegationen och Bengt Halvarsson, ansvarig för skogsdelegationen om deras arbete under året som gått och hur man kommer jobba framgent.

Övrig information från LRF kontoret handlade bland annat om att materialet som rör årsmöte-säsongen finns på LRF:s hemsida, silvernålsnomineringen ska var inne senast 19 februari och att LRF Dalarna kommer att medverka under Mittia Gårdsbruk den 24–25 augusti 2018.

Företagsutvecklare, Pirjo Gustafsson berättade om satsningen, Greppa näringen och David Levrén, företagsutvecklare, om hur arbetet med förstudien kring Dalarnas Livsmedelsstrategi kommer se ut.

- Just nu planerar vi hur förslaget ska tas fram och tittar närmare på vilka aktörer som borde vara med och ta fram strategin, berättade David Levrén.

Utmärkelser delades ut

Anita Boman Daniels och Lisbeth Backmans Tholerus och Jan Tholerus fick under kvällen ta emot hedersutmärkelser för sitt arbete med integration i Orsa respektive Smedjebacken. Priset delades ut av LRF Dalarnas ordförande, Martin Moraeus.

Ny medarbetare och fyrverkerier

Den 22 januari kommer LRF:s kontor i Sandviken få en ny medarbetare, Stina Ernstsson. Stina kommer att jobba med samverkan i livsmedelskedjan i Dalarna. Hon har tidigare arbetat som Jobba Grönt-ambassadör i Dalarna och Gävleborg och är aktiv i LRF Ungdomen i Dalarna.

Övriga frågor som diskuterades under träffen var bland annat LRF:s syn på fyrverkerier som skapade engagemang och ränteavdragsbegränsningar.