Martin Moraeus inledde stämman med sitt stämmoanförande kring året som gått. Han pratade bland annat om våra framgångar och det jobb som LRF Ungdomen gjort, i form av deras sätt att synliggöra den gröna näringen på sociala medier.

Projektpresentationer

David Levrén, verksamhetsutvecklare LRF Dalarna och Sina Ernstsson, verksamhetsutvecklare LRF Dalarna berättade om framtagandet av den regionala livsmedelsstrategin och projektet, samverkan i livsmedelskedjan.

- Mitt projekt handlar om att flera aktörer i matkedjan ska börja samverka med varandra och att vi ska försöka korta livsmedelskedjan i Dalarna. Det ska i sin tur bland annat generera ett större värde hos konsumenten, berättade Stina Ernstsson.

Fredrick Federley höll stämmotal 

Inbjuden stämmotalare, Fredrick Federley pratade i sitt stämmotal om EU, hur vi påverkar och påverkas av dess arbete.

Nyval och motioner

Under stämman valdes även Anita Boman Daniels, från Orsa, som ny ordförande. 

Anita driver, tillsammans med sin familj, mjölkgård och driver Hansjö Mejeri ekologisk tillverkning av ädelost, hårdost, filmjölk och färskost. 

Anita har varit verksam i LRF Dalarnas styrelse sedan 2011 och hennes ansvarsområden är bland annat, skolkontakt och We Effect.

Ny i styrelsen blev Malin Sundmark, Avesta. Malin är ordförande för Sveriges kaninproducenter och driver kaninuppfödning med sitt företag, Lisagårdens Kaniner.

Jan Tholerus, vice ordförande för LRF Dalarna, valde att kliva av sitt sitt uppdrag. Vice ordförande blev istället Martin Moraeus.  

Av de 17 motioner om kommit in till stämman gick tre vidare till riksförbundsstämman. Det handalde om motion nr tre från Folkärna om Ökad kunskap om arbetsmiljölagstiftninginom de gröna näringarna, motion nummer fyra och fem (skickas som en motion) från Gagnef och Säterbygden om Användning av fyrverkerier, motion nummer tio från Barkenbygden om Rovviltstängsel.

Utmärkelser under stämman

Under stämman delades tre av fyra silvernålar ut. På plats för att ta emot utmärkelsen var Leif Hedlund, Elisabeth Säljgård och Carl-Johan Wedin. Sune Bergman fick också en silvernål men kunde inte vara på plats under utdelningen.

Älvdalesn lokalavdelnng utsågs till Årets lokalavdelning. 

Johan Magnusson från Avesta fick utmärkelsen Ung Växtkraft från Dalarnas Försäkringsbolag. Det regionala priset var 5000 kronor.