I mitten på mars hölls den andra workshopen i framtagandet av en regional livsmedelsstrategi. Mötet hölls på Dalarnas Science Park i Borlänge och inbjudna för att delta var viktiga aktörer kopplade till livsmedelskedjan, bland annat kommuner, skolor, universitet och offentliga organisationer.

Under dagen pratades om vad som krävs för att öka livsmedelsproduktionen, hur vi skapar bättre förutsättningar och på vilket sätt vi kan samverka.

- Jag tror att en utav förutsättningarna för att öka livsmedelsproduktionen är att myndigheter samarbetar över myndighetsgränserna, säger Petter Ström på Hushållningssällskapet.

På uppdrag av länsstyrelen

Framtagandet av förstudien av den regionala livsmedelsstrategin görs av LRF på uppdrag av länsstyrelsen och totalt kommer tre dialogmöten att hållas.

Målet med framtagandet är att vi ska öka vår livsmedelsproduktion till 2030 och med bidrag från alla medverkande så finns en stor potential för att skapa bättre förutsättningar för både jordbruk- och livsmedelsföretag i hela Dalarna.