Insamling genomförs två dagar under perioden maj – augusti, varav en dag skall vara kvälls- eller lördagsöppet. Insamling kommer att ske även under hösten, omkring oktober/november, lokala variationer kan förekomma. Tider och platser för vår och höstinsamling publiceras här efter 1 mars resp. 1 september. Insamlingsplatserna är bemannade hela öppettiden.

Klicka HÄR för att se förteckning över insamlingsplatserna samt aktuell dag när plasten kan lämnas. Listorna uppdateras fortlöpande.