På grund av den långvariga torkan vill många lantbrukare skörda sina trädor (mark som normalt inte får skördas), för att kompensera för den befarade bristen på foder.

Därför har Länsstyrelsen beslutat att godkänna skörd på trädor och skyddszoner under 2018 på grund av den långvariga torkan.

- Möjligheten att skörda i förtid har stor betydelse för lantbrukarnas ekonomi, djurens välbefinnande och vår livsmedelsförsörjning, säger Ann-Marie Fagerberg, Länsstyrelsen i Dalarnas län i ett uttalande på Länsstyrelsens hemsida.

Finns inga krav på att rapportera

Länsstyrelsen i Dalarna ställer inga krav på att brukare ska behöva rapportera in förändringar för att skörda på träda.

- Nej, det behöver man inte göra. Vi gör bedömningar i de enskilda fall vi stöter på i samband med kontroller.

Om trädan eller vallen ägs av en annan brukare, vad händer då?

- Då händer ingenting, annat än det jag nämnde nyss.