Från LRF Dalarna skickades tre motioner till riksförbundsstämman 2018. Det handlade om att öka kunskapen om arbetsmiljölagstiftning inom de gröna näringarna, begränsning av privatpersoners användning av fyrverkeripjäser och om rovviltstängsel. Alla tre motionerna fick helt eller delvis bifall av stämman. Malin Pettersson Lindgren, ledamot i LRF Dalarnas styrelse framförde ett tilläggsyttrande på motionen om arbetsmiljölagstiftningen som fick bifall.

Yttrandet låg till grund för ett stämmobeslut från 2016 som inte har efterföljts. Hon syftade då på filmer som LRF släppt i januari och som innehöll scener som strider mot arbetsmiljölagstiftningen. Förslaget från LRF Dalarna handlade om att LRF skulle arbeta fram en modell för att faktagranskning ur arbetsmiljöperspektiv av material som ska publiceras.

Riksförbundsstyrelsen antog förslaget och beslutade att bifalla enligt Malin Pettersson Lindgrens förslag.

Motionen om fyrverkeripjäser fick bifall till den del som handlar om att begränsa privatpersoners användning och motionen om rovviltstängsel fick tydligt bifall samt även bifall på ett tilläggsyttrande från LRF Värmland. Tilläggsyttrandet handlade om att man, i de fall som ersättning till stängsel inte kan beviljas, skall kompenseras med rymligare tillämpning av instrumentet skyddsjakt.