Sommarens rekordlånga torka och konsekvenserna den fått för svenskt lantbruk blev ett självklart huvudtema för dagen. Skogsbränderna i Lima och i Älvdalen ett annat.  

Martin Moraeus, vice ordförande i regionstyrelsen och ledamot av LRFs riksförbundsstyrelse, beskrev konsekvenserna av torkan på nationell nivå med halverade spannmålsskördar och en förlust på gårdsnivå på sammanlagt 10 miljarder kronor.

Räcker inte fodret är en lösning att minska djurantalet. Det blir då ett överskott på kött, vilket kan innebära att producenterna får sämre betalt.

-          Det kan bli tvunget att dumpa kött på marknaden.

Det gårdarna behöver i krisläget är likviditet, påpekade Martin Moraeus, och tipsade om att politikerna kan ställa sig bakom LRFs önskan om att Sverige ska försöka få ett undantag från EUs statstödsregler. Det skulle ge svenska staten möjlighet att ge ett högre, tillfälligt stöd drabbade lantbrukare.

En annan lösning som Moraeus tog upp var möjligheten att tillfälligt sänka diselskatten (i dag 4 kr) till den danska nivån (60 öre).

LRF Dalarnas ordförande Anita Boman Daniels beskrev situationen i Dalarna som något bättre än i södra Sverige. Likafullt är skördarna långtifrån normala. LRF Dalarna har haft veckovisa möten med länsstyrelsen, som bland annat släppt på trädeskraven. Det blir heller inga tvärvillkorsavdrag för den som inte kunnat följa regelverket på grund av torkan. 

28 augusti blir det ett medlemsmöte där en punkt kommer att vara rådgivning om fodring i foderbristtider, berättade Anita Boman Daniels.

LRF har inrättat stödtelefoner

Lotta Zetterlund, ombudsman på LRF-kontoret i Sandviken, berättade om den stödtelefon som LRF inrättat med anledning av torkan och skogsbränderna.

-          Man mår dåligt. Det här är saker man inte kan påverka själv. Det är också viktigt att vi är uppmärksamma på våra grannar. Den som mår sämst kanske inte orkar ta kontakt själv.

Bröderna Erik och Martin Bengtsson driver Sundborns Lantbruk och berättade att gården är ekologisk. Ett miljöintresse gör att alla maskiner drivs med syntetisk diesel, HVO, och i väntan på solcellsanläggning konsumeras grön el. Normalt är man självförsörjande på foder till de 130 mjölkkorna.

-          Men årets skörd hittills är katastrofal. Vi kommer att få köpa in foder, sa Martin Bengtsson.

27-årige Johan Daniels har i år tagit över föräldrarnas mjölkgård i Orsa. Han berättade lite om vad som utmärker ett mjölkföretag rent företagekonomiskt med regelbundna inkomster från mjölken per månad samtidigt som det handlar om stora utgifter när man, som han, vill utöka besättningen.

LRF Dalarna ville att politikerna skulle tycka till om den strategi för svensk livsmedelsförsörjning som riksdagen antog för ett år sedan.

Roza Güclü Hedin (S) tyckte handlingsplanen var konkret och att det är viktigt att svenskt lantbruk får kompensation för de uppoffringar man gör, för miljö och djurvälfärd.

Målet är att öka svensk livsmedelsproduktion

Carl-Oskar Bohlin (M), menade att målet att öka svensk livsmedelsproduktion var bra, men att det inte framgår hur det ska gå till och han ville också ha en redovisning av de konkurrensnackdelar Sverige har jämfört med andra EU-länder. 

Mats Nordberg (SD) ville ha ett mått på självförsörjningsgraden på livsmedel.

Ulrika Liljeberg  (C), tryckte på frågor om likviditet för en långsiktig konkurrenskraft; att stöden betalas ut som de ska samt att bankerna och skatteverket visar förståelse och förtroende för branschen.

Anita Boman Daniels oroar sig över att EU inte längre vill godkänna Sveriges provtagningskontroller för att få föra in levande djur från andra EU-länder och vad det kommer att föra med sig med smittor vi hittills varit förskonade ifrån.

Bengt Halvarsson, ledamot i LRF Dalarnas regionstyrelse, tog till orda om skogsbränderna. Där hade han egen erfarenhet från branden i Lima. En första brand släcktes med hjälp av brandkårer från nio olika distrikt. Men när de åkt hem tog elden sig igen. Limaborna fick gå man ur huse för att hjälpa till.

-          Det man vill är att det finns helikoptrar att få tag på när det blir så här. När försvaret köper in helikoptrar och inte krokar och grejer sitter på! Det tycker jag ni som sitter i riksdagen ska ta med er.

Gävleborgs samverkansgrupp

Lotta Zetterlund, som bland annat suttit i länsstyrelsen Gävleborgs samverkansgrupp i samband med branden i Ljusdal, hade också synpunkter på organisationen kring släckningsarbetet. Bönder med traktorer och gödseltunnor borde vara en resurs att räkna med och ta in från början.

-          Våra medlemmar fyllde sina gödseltunnor med vatten på en och en halv minut. För Räddningstjänstens bilar tog det flera timmar. Våra traktorer kunde ta sig fram och hämta vatten även där det var sönderkört.

Martin Moraeus berättade att i Orsa ska nu räddningstjänsten och lantbruket ha gemensamma brandövningar.

Ann-Britt Åsebol medgav att branden i Västmanland för fyra år sedan borde ha gjort Sverige bättre förberedd på stora skogsbränder.

-          Kunskapen hos oss politiker har ökat enormt i sommar. Nu förstår vi det här på riktigt, vilket vi borde ha gjort redan 2014, sa hon.

Politikerbesöket avslutades med en rundvandring på gården och en gemensam lunch.

Text/Foto: Maria Walraven