– Man har gjort en uppskattning om hur mycket lägre skörd man kommer att få, och det är viktigt information när man ska utöva påtryckningar på politiker, säger Anita Boman Daniels, ordförande i LRF Dalarna. 

Anita berättade att man på regional nivå, veckovis, haft telefonmöten med länsstyrelsen under sommaren. LRF Dalarna hade även blivit inbjuden till landshövdingen, tillsammans med representanter från bland annat banker, rådgivningsorganisationer, foderproducenter. 

Länsstyrelsen informerade då om stödutbetalningarna, som under 2018 kommer att ske på samma sätt som föregående år. Anita berättade att de partat om att stödet från 2015–2017, som ännu inte har betalats ut, inte kommer att kunna betalas ut före årsskiftet, trots att landsbygdsminister Bucht har lovat det. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med resurser (handläggare) för att hinna med det. 

–  LRF har också varit i kontakt med handeln för att sälja mer svenskt kött. Vi har även varit i kontakt med kommunerna, sa Anita.

Läget i landet

Det var många tjänstemän som fick avbryta semestern under sommaren och redan tidigt tog aktiviteten igång inom LRF. Som läget ser ut har Sydsverige drabbats hårdast av torkan.

Martin Moraeus, LRF Riks, berättade att Jordbruksverket tagit fram en prognos för årets spannmålsskörd och att de beräknat att den skulle bli 25% lägre jämfört med genomsnitt för senaste fem åren.

LRF beräknar att torkan kommer att kosta 10 miljarder till följd av skördebortfall och ökade foderkostnader och att organisationen håller en tät dialog med departement och myndigheter. Det har bland annat handlat om dialoger kring undantag från regler, skörd av träda och ekologiska fokusarealer och att torkrelaterade brister vid kontroll inte ska leda till avdrag.

Medias bevakning

Under sommaren har LRF figurerat mer än vanligt i media och i juni hade LRF Dalarna medverkat eller nämnts över 90 gånger (kan jämföras med dryga 20 gånger året innan) LRF Riks har medverkat i media sex gånger mer under sommaren,  jämfört med 2017.

–  Det är en kommunikation vi hade önskat att vi inte behövt ha, men det är tydligt att media har intresserat sig, sa Martin.

Svenskt kött och medlemsstöd

Jan Forssell, ordförande för Sveriges Nötköttsproducenter berättade om sina möten med LRF Kött.

–  Jag har haft möten varje vecka hela sommaren. Vi har diskuterat olika lösningar som att frysa in kött men om det skulle hända skulle vi se en prissänkning på 30–40 %. Vi får inte glömma att vi har en marknad som vill ha svenskt kött även 2019 och 2020, så vi ska inte slakta ut mer än nödvändigt, sa han.

Lotta Zetterlund berättade om att LRF i början av augusti inrättat en telefonlinje som ger medlemmar möjlighet till stöd. Telefonlinjen är bemannad alla vardagar kl. 8:00 – 17:00.

–  Telefonnumret är 0771-18 08 11 och är telefonen upptagen kan man lämna sitt nummer till medlemsservice och blir uppringd, sa hon.

Lotta berättade även att omsorgsgruppen haft en särskild krishanteringsutbildning och att man genom försäkringen kan man få särskild hjälp. Lotta uppmanade samtidigt att vara uppmärksam på varandra och ta initiativ att söka kontakt och få stöd.

Samtidigt har Jordbruksverket utlöst 10 miljoner att söka för rådgivningsföretagen, för att ge råd och stöd för åtgärder till följd av torkan.

Kontinuerlig kontakt med LRF

På plats från Länsstyrelsen fanns bland annat Ann-Marie Fagerberg, funktionssamordnare och Mikael Selander, chef för landsbygd och tillväxt. De berättade att de under sommaren haft en löpande kontakt med LRF sedan början av sommaren, både inom länet och på riksnivå.

Mats Erlandsson, Lantmännen, hade varit ute på många plaster i länet för att prata om hur det ser ut på spannmålsmarknaden och vilka konsekvenser det ger.

–  När oljepriset stiger påverkas foderpriset. En svagare krona gör att importen blir dyrare och priset på vete sticker iväg på världsmarknaden, sa han.

Slakt, återtag och foderplanering

Den stora diskussionsfrågan under kvällen rörde slaktköer och Jan Matsson och Roger Carling från Siljans Chark berättade att de fått in många samtal. Det fanns en oro för hur köttförsörjningen kommer att bli längre fram om lantbrukarna inte kan köpa nya kalvar och föda upp.

– Vi från Siljans Chark har beslutat att hjälpa dem som har det svårast till följd av torkan. Det finns kapacitet i slakteriet på Ickholmen för återtagsslakt, sa Jan Matsson.

Kicki Markusson, produktionsrådgivare på Växa gav tips och råd kring foder och planering av foderbehov. Hennes tips var att vara uppmärksam på onormala beteenden hos djuren så att inga giftiga växter hamnat i fodret och att man bör tänka på att minska foderspill och vara noga med inläggning av ensilage.

Däremot så hade man på Dalviks Kvarn sett att spannmålen är väldigt proteinrik i år.

– Man kan därför tänka på detta i foderplaneringen och dra ner på mängden, sa Håkan Söderlund, vd.

Föredragshållare fr.v Annmarie Fagerberg Länsstyrelsen, Ann-Catrin Markusson Växa, Roger Carling Siljans Chark, Jan Matsson Siljans Chark, Anita Boman Daniels LRF Dalarna, Martin Moraeus LRF Riksförbundsstyrelse, Mikael Selander Länsstyrelsen, Joakim Borgs LRF Rilsförbundsstyrelse, Jan Forssell Sveriges Nötköttsproducenter. Föreläste gjorde även Mats Erlandsson från Lantmännen.