Inledningsvis berättade Lotta Persson, biträdande rektor på gymnasiet, om utbildningarna på skolan. Ämnet engagerade dalabönderna som ställde många frågor.

Antalet sökande till skolan har också ökat i år, något som visar på ett större intresse för de gröna näringarna och något som gladde deltagarna, eftersom framtidens arbetskraft inom näringen finns bland ungdomarna.

Återtaget i Rättvik

Kommunalrådet Jonny Jones berättade om projektet ”Återtaget” - ett projekt som haft som fokus på att få Rättviks kommun självförsörjande på kött, chark och potatis. Det egenproducerade köttet återtas vid slakteriet i Ickholmen och förädlas vid Siljans Chark i Mora.

De tre målen som projektnamnet syftar på är att öka kvaliteten på maten som serveras i förskolor, skolor och inom äldreomsorgen i kommunen, att minska transporterna och ha egen KRAV-produktion, samt att skapa en matproduktion som är långsiktigt hållbar.

Deltagarna tycket att det var inspirerande att höra att kommunen lyckats.

Hanna Österberg pratade om framtidens LRF. Foto: Martin Moraeus.

Framtidens LRF

Martin Moraeus, LRF Riks, och Hanna Österberg, som ansvarar för folkrörelsedialogen, pratade om framtidens LRF. Om man behöver göra förändringar i organisationen och i så fall hur?

- 2018 antogs ett stämmobeslut om att LRF behöver se över vilka förändringar som behöver göras i organisationen. Syftet är att se om det behövs nya sätt för att få fler att engagera sig. Det kan till exempel handla om fler digitala möten och att delta i grupper på Facebook. Våra medlemmar kanske inte vill åka på lokalavdelningsmöten i framtiden, säger Martin Moraeus.

Samtal i grupp

Gruppdiskussioner inleddes därefter med frågor som, ”vad fick dig att börja engagera dig i LRF?”, ”vad ser du som ett hinner?” och ”vad vill du förändra?”.

Dialogen var ett avstamp och ett första steg till en process som kommer fortsätta under hösten och vintern 2018.

Torka och foderbrist

Det stora samtalsämnet underkvällen blev frågorna kring sommarens torka, foderbrist och bränder, samt hur man jobbar och jobbat i från riks och regionalt.

- LRF har sedan i somras jobbat på högvarv, då man redan tidigt insåg att det varma vädret skulle ställa till med problem. Bland annat valde man att hålla högnivåmöten med representanter från branschen som följde utvecklingen och diskuterade hur man kunde lösa problemen, säger Martin Moraeus.

Förluster på gårdsnivå uppskattas till 10 miljarder kronor

Till följd av torkan kom regeringen med olika förslag till stödpaket, (1,2 miljarder utspritt på två år) något som LRF tycker är bra men långt ifrån tillräckligt.

Under sommaren inrättades också en telefonlinje för medlemmar som drabbats av brand eller torka och Lotta Zetterlund, ombudsman på LRF Dalarna, är en av dem som hjälper till att svara på den telefonlinjen.

Den är öppen kontorstid, med samma nummer för hela landet: 0771-18 08 11. LRF är också med och finansierar en gratiskonsultation på fyra till åtta timmar med en försäkringsrådgivare från LRF Konsult.

Djurtäthet och bidrag

Ett annat ämne som diskuterades och engagerade var frågan om djurtäthet och hur läget kommer se ut till nästkommande år, för de som kommer tvingas slakta fler djur de tänkt. Martin Moraeus meddelande att man från Riks var högst medvetna om problemet och att frågan kommer lyftas igen.

Medlemsmöte om torkan på Murboannas i Borlänge

Den 28 augusti kommer ett extra möte om torkläget att hållas på Murboannas Café i Borlänge, klockan 19:00. Medlemmar som vill delta är varmt välkomna!