Dagen innehöll många intressanta föreläsningar som bland annat handlade om vallens förfruktsvärde, jordbearbetning inför kommande sådd och hur vall kan utnyttjas på bästa sätt för att bekämpa ogräs. Föreläsningarna uppskattades av besökarna och bidrog till många intressanta diskussioner.

Henrik Bergman, rådgivare på HS Konsult AB talade om betydelsen av växtföljden och växtnäringen. Han berättade om de nya rönen, att man ska bryta en klöverrik vall 3–4 veckor för höstsådd.

- Klöver har många positiva effekter på efterföljande gröda men kan vid torra och varma förhållanden i samband med nedbrytningsprocessen i marken påverka efterföljande höstsådds groning negativt på grund av ämnen som frigörs vid nedbrytningen, sa han.

Aron Westin från Länsstyrelse i Gävleborg gav råd för om jordbearbetning inför höstgrödor. Aron berättade även att kultivatorsådd fungerar bra för att undvika att sådden inte blir för djup.

Beträffande höstvete så finns bra ”Checklista för optimal sådd av höstvete” att läsa hos VäxtRåd. (se länk)

http://www.vaxtrad.se/wp-content/uploads/2015/06/Checklista_23-juni-2015.pdf

 

Lars Andersson från SLU pratade om hur vallen kan utnyttjas för ogräsbekämpning och att den gamla sanningen gäller – att en konkurrenskraftig gröda är den första åtgärden för att få bukt på ogräsen.

-  Upprepad stubbearbetning före höstplöjning har effekt på kvickrot och tistel eftersom näringsreserverna töms när rotskotten sönderdelade. Däremot går åkermolke i vila under augusti-september och resultatet blir då att effekten uteblir. Vårplöjning  eller tallriksredskap, före plöjning på våren, har dålig effekt på att minska kvickrot men fungerar bra på åkermolke och åkertistel, berättade han.

Lars sade även något som fick alla i salen att skruva sig efter årets sommar.

- En stor målla kan producera 200 000 frön!

Som avslutning tipsade Pirjo Gustafsson om Greppa Näringen aktivitet -  Gropen flyttar till Öjebyn. (se länk)

http://greppa.nu/arkiv/nyhetsarkiv/2018-09-18-gropen-flyttar-till-ojebyn.html

Under jordbearbetningsdagen hölls även demonstrationer av maskiner och i LRF:s tält träffade både förtroendevalda och personal medlemmar.