- Jag kommer att jobba med ett projekt som heter ”Nya Nätverk För Jobb på Landet”- ett projekt som kommer pågå fram till och med 2020 och som fokuserar på att stötta företagare som tar emot nyanlända. Jag kommer då att utgå från Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland och Mälardalen.

Vad går ditt jobb ut på?

- Det går ut på att erbjuda företagen ett utvecklingsstöd i form av coachande samtal, i de regioner jag har ansvar för. Jag kommer ha kontinuerlig kontakt med kommuner, utbildare och andra verksamheter för att skapa ett nätverk. Vi kommer också ha en dialog med LRF:s kommungrupper och arbetsförmedlingen och målet är att kunna ge bra förutsättningar för långvariga relationer.

Vad hoppas du att projektet leda till?

- Jag hoppas att fler nyanlända ska få en bra möjlighet att komma in i det svenska samhället och att vi kan förmedla fler praktikanter och mer arbetskraft till det gröna näringslivet.