På plats på gården för att överraska Arne var LRF:s ordförande Anita Boman Daniels och ombudsman Lotta Zetterlund.

- Det känns hedrande! Det är ett kvitto på att man gör rätt och det är roligt att bli uppskattad. Många har gratulerat mig och jag har hört att jag är hyllad på Facebook, men det ser ju inte eftersom jag inte har skaffat det, säger Arne.

På vintern har han drygt 70 djur i besättningen som på sommaren växer till mellan 125 och 130 kvigor, kalvar och kor. Utöver nötköttsproduktionen driver han entreprenadverksamhet inom jordbruk, sådd, grässkörd och snöröjning.

- Jag har arrenderat av min far och haft jordbruket sedan 2006. I dag brukar jag 100 hektar åker och runt 25 hektar betesmark, berättar Arne. Så det är en del att göra.

Arne är en förebild i branschen och en av de eldsjälar som håller landsbygden levande. I Dalbyn är han också känd för att ställa upp när kollegor behöver stöd och hjälp. Han är engagera sig i LRF:s lokalavdelning och är ordförande i Rättviks kommungrupp. En fråga han brinner för är det öppna landskapet.

- Det är viktigt att bevara det som generationerna före oss har skapat, säger Arne.


Nu går han vidare till final, och vem som blir årets nötköttsföretagare på riksnivå avgörs vid den så kallade " Köttriksdagen", som i år hålls i Eskilstuna den 16–17 november. Där träffas nötköttsproducenter från hela Sverige för årsstämma, studiebesök, seminarier och debatter.