Den 17 januari bjuder LRF Dalarna in medlemmar till ett informations- och diskussionsmöte med Trafikverket. Anledningen är att det blir allt svårare att komma fram med lantbruksfordon när vägar byggs om.

-       ­Polisen är också inbjuden och jag hoppas att de kommer för att delta, säger Lotta Zetterlund, ombudsman.

Det var under träffen för förtroendevalda på Buskåker i Borlänge som ämnet togs upp. Exemplet rörde ombyggnationen längs riksväg 70 mot Enköping. Vägen var från början utlovad att fungera som transportsträcka även efter att arbetet med den nya vägdragningen var klar. Idag har skyltar satts upp om att delar av sträckan är motortrafikled. I praktiken innebär detta att lantbrukarna tvingas köra sina gödseltunnor och transporter genom områden som Stora Tuna och Åselby, där både en Kyrkskolan och flera bostadsområden ligger.

Lotta Zetterlund berättade att man på grund av detta bjudit in Trafikverket och Polisen till ett möte på Buskåkers Gästgiveri.

-       Alla som vill komma är välkomna klockan 19:00 för att ställa sina frågor, så att vi kan köra laglydigt med våra fordon. Vi bjuder på enkel fika och det krävs ingen anmälan, säger Lotta.

Har du frågor är du välkommen att ringa Lotta Zetterlund. 026-24 59 89.