-          Det har blivit en miss från vår sida, säger Mats Sandgren enhetschef på Trafikverket i Borlänge

Ett 50-tal LRF-medlemmar anslöt på Buskåkers Gästgiveri för att delta när Trafikverket berättade om hur de planerar sina vägar och hur de tänker kring framkomlighet av lantbruksfordon vid ombyggnation av vägsträckor.

Ett exempel som diskuterades rörde ombyggnationen längs riksväg 70 mot Enköping. Vägen var från början utlovad att fungera som transportsträcka även efter att arbetet med den nya vägdragningen var klar. Idag är delar av sträckan motortrafikled, trots att annat utlovades. I praktiken innebär detta att lantbrukarna tvingas köra sina gödseltunnor och transporter genom områden som Stora Tuna och Åselby.

-          Där ligger både en Kyrkskolan och flera bostadsområden. Frågan är om det är bättre än att åka på riksvägen? säger Christer Sandberg, ordförande i Stora-Tuna lokalavdelning.

Vad gick fel från början?

-          Det som framkommit under mötet är att det i tidigt skede av ombyggnaden inte skulle ske några inskränkningar av jordbruksmaskiner, något som ändå hänt. Orsaken till det är att det blivit en miss, då flera projektledare varit iblandande under tidens gång. Man har inte haft koll på vad som lovats ut tidigare, säger Iréne Lodell, trafikingenjör på Trafikverket.

Riksväg 70 är en tungt trafikerad väg. Trafikverket menar därför att det också finns en risk.

-          Vi försöker få bort olycksriskerna och då handlar det om oskyddade trafikanter och långsamtgående fordon, säger Iréne Lodell, trafikingenjör på Trafikverket.

Under mötet menade däremot Trafikverket att frågan bör ses över.

-          Det är tyvärr ett missagt från vår organisation. Vi behöver titta på frågan igen för att hitta en klok och bra lösning, säger Mats Sandgren enhetschef på Trafikverket i Borlänge.

Tänker ni på lantbrukare och deras fordon när ni bygger om vägar?

-          Absolut gör vi det. Det är jätteviktigt att ha dialogmed all inblandande som berörs. Det är mycket möjligt att vi kanske kan korta delar av sträckan som är motortrafikleden. Det kan också hända att vi får försöka hitta en kompromiss och få en gyllene medelväg, säger Mats.

 

Trafikverket har lovat att återkomma till LRF Dalarna i frågan i mitten av februari.