Av alla medlemmar ökade företagsmedlemmarna mest, från 4726 till 5449. De tre regioner som ökade mest var Norrbotten (3,2 procent), Värmland (2,8) och Dalarna (2,5).

Ny modell resulterade i medlemstapp

Toppåret för antalet medlemmar inom LRF var 2013 med drygt 160 000 anslutna inom LRF. Kurvan bröts år 2015, då LRF övergick till en ny avgiftsmodell. Medlemsantalet minskade med 13 procent, för att sedan plana ut kommande två år. Under 2018 slutar medlemsantalet på 119 337 företagarmedlemmar vilket innebär ett plus på 862. Antalet personmedlemmar landade på 20 543. Det innebär totalt att LRF nu har 139 880 medlemmar, en ökning med 163. Ökningen gör därmed LRF till Sveriges största småföretagarorganisation.

Många prövningar under 2018

Under sommaren blev prövningarna stora när torka och bränder skapade en krissituation för många lantbrukare. Behovet av åtgärder och akut hjälp var stort och genom täta kontakter med myndigheter kunde LRF Dalarna tidigt gå ut med information kring undantagstillstånd av träda, så att drabbade lantbrukare skulle kunna få fram foder till djuren.

LRF jobbade intensivt

På riks hölls också intensiva kontakter med både regering och Jordbruksverket och genom det blev Sverige det första landet inom EU att besluta om ett nationellt krisstöd till drabbade. LRF:s intensiva arbete fick även livsmedelsindustri och konsumenter att ställa upp för att välja svenska livsmedel före importerat, för att på så sätt hjälpa Sveriges bönder under krisen.

Påverkansarbetet är långt ifrån över

­­– Vi har en avgörande roll för att lantbrukets frågor ska finnas högt upp på politikers och beslutsfattares bord. Just nu arbetar vi intensivt för att den andra delen av krisstödet verkligen tas med i kommande regeringsbudget. Under våren är det viktiga valet till EU, där vår uppgift är att påvisa för politiker och allmänhet att en satsning på EU:s jordbrukspolitik är nödvändig om vi ska kunna bibehålla en livskraftig inhemsk livsmedelsproduktion i Sverige, säger Palle Borgström, förbundsordförande i LRF.