Motion 1: 
Lägre medlemsavgift för pensionärer

Motion 2:
Renodla LRF Häst

Motion 3:
Kommunikationspolicy gällande barn/ungdomar i lantbruket

Motion 4:
Att synas i debatten

Motion 5:
Debatten kring pruttande idisslare

Motion 6:
Säkerställa myggbekämpning i Nedre Dalälvsområdet

Motion7:
Enskilda avlopp

Motion 8:
Otacksamt att använda ett klimatssmart drivmedel

Motion 9:
Jakttorn

Motion 10:
Markägarnas ansvar för viltförvaltning och viltskador

Motion 11:
Vildsvin

Motion 12:
Riksintresset för friluftsliv

Motion 13:
Byggnation på åkermark

Motion 14:
Äganderätt – inte detsamma som ersättningsrätt

Motion 15
Havererad äganderätt i de gröna näringarna

Motion 16:
Djurskyddet i Sverige

Observera!

Motionerna ligger bifogade (under "relaterat") som worddokument till höger.